top of page
Zoeken

NBTG Nascholing nieuwe Beroepscode na ALV (kosteloos)


Beste leden,


De NBTG is trots op de nieuwe Beroepscode Tolken Nederlandse Gebarentaal 2022! Daarom nodigen we alle tolken NGT en student-leden uit om kosteloos de nascholing hierover te volgen. Tijdens de nascholing zal de Werkgroep Beroepscode uitleggen hoe deze nieuwe Beroepscode tot stand is gekomen en leren de deelnemers de waarden uit de code te koppelen aan de dagelijkse praktijk.

Wat een goede reden om zaterdag 5 november naar Zwolle te komen!


Nascholing Nieuwe Beroepscode Tolken Nederlandse Gebarentaal 2022

Zaterdag 5 november 2022 van 13.30 tot 15.30 uur - na de ALV - in Zwolle


De werkgroep Beroepscode heeft in opdracht van de NBTG een voorstel neergelegd voor een nieuwe Beroepscode voor Tolken Nederlandse Gebarentaal. Tijdens de ALV, eerder die ochtend, zal hierover gestemd worden.


Deze Beroepscode is een leidraad voor het handelen als professional en geeft aanknopingspunten om te bepalen hoe een tolk zich professioneel gedraagt. De werkgroep heeft de Beroepscode vertaald in 7 waarden en uitgangspunten. De Beroepscode beschrijft niet tot in detail hoe men zou moeten handelen. Het is belangrijk goed na te denken over de betekenis van de artikelen in specifieke situaties en de Beroepscode op een juiste wijze toe te passen op de eigen situatie.


Voorbereiding

Voor het deelnemen van de nascholing is het van belang dat de ‘Beroepscode Tolken Nederlandse Gebarentaal 2022’ vooraf gelezen wordt. Op deze manier kan je de kennis toepassen in de werkvormen die de nascholing bevat. Het lezen zal circa 1 uur in beslag nemen.


Programma

-Opening en introductie

-Deelnemers gaan in groepjes met de 7 waarden van de Beroepscode aan de slag

-Elke groep presenteert kort over de besproken waarde

-Deelnemers krijgen een casus waar ze de Beroepscode op gaan toepassen

-De groepjes wisselen onderling ervaringen uit

-Evaluatie en afsluiting


De leden van de Werkgroep Beroepscode zullen rondlopen om dit te begeleiden en samen te vatten.


Na de nascholing nodigt de NBTG alle deelnemers uit voor een drankje, zodat we nog even gezellig na kunnen kletsen.


Kosten

Voor alle tolken Nederlandse Gebarentaal (leden en niet-leden) en studentleden is deze nascholing gratis toegankelijk.


Informatie en aanmelding

De nascholing zal plaatsvinden in de Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1 te Zwolle en de voertaal is Nederlands. Wil je gebruik maken van een tolk? Stuur dan even een mailtje naar info@nbtg.nl

Nascholingsuren: 2 uur + 1 uur voorbereiding (in aanvraag)

Deze nascholing is niet online te volgen.


Graag ontvangen we je aanmelding uiterlijk 3 november.

Leden kunnen zich aanmelden voor de nascholing via www.nbtg.nl

Log in via de “Ledenadministratie” en kies voor “Agenda” en kies voor “Nascholing Beroepscode” op 5 november.

Niet-leden kunnen zich opgeven via een mail naar info@nbtg.nl


Heb je vragen over de nascholing? Stuur dan even een mailtje naar nascholing@nbtg.nl


Graag tot ziens bij deze nascholing!


NBTG Werkgroep Ontwikkeling & Scholing

Comments


bottom of page