top of page

Klachtencommissie

Klachtencommissie

Mensen die voor de communicatie afhankelijk zijn van een tolk moeten er op kunnen vertrouwen dat de communicatie via een tolk goed verloopt. Ben je niet tevreden over het verloop van een tolkopdracht en lukt het niet het probleem op te lossen door met de tolk in gesprek te gaan? Dan kun je er voor kiezen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie over het functioneren van de tolk.

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die gebruikers van tolken gebarentaal (NGT, NmG, vierhandengebaren) en schrijftolkgebruikers de mogelijkheid biedt om een klacht in te dienen over het functioneren van een tolk. De klachtencommissie kan bemiddelen om tot een oplossing te komen of een uitspraak doen over een klacht. Wordt er een formele uitspraak gedaan over de klacht? Dan wordt deze uitspraak, met inachtneming van de privacy van de betrokkenen, bekend gemaakt op de website van de klachtencommissie.

De klachtencommissie dient daarnaast als signaleringspost voor wat er aan klachten leeft bij de klanten van tolken gebarentaal en schrijftolken.

De commissie bespreekt deze klachten, indien nodig, met de betrokken organisaties. Dit met als doel te komen tot verbetering van tolkdiensten en tot een goede samenwerking in het algemeen.

 

Je kunt een klacht indienen door het klachtenformulier op de website www.klachttolk.nl online in te vullen en met de verzendknop onder aan het formulier in te sturen naar de klachtencommissie. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met  het secretariaat van de klachtencommissie via het contactformulier op de website.

bottom of page