top of page

Teamtolken

Waarom worden teamtolken ingezet?

 • Internationaal onderzoek toont aan dat tolken gebarentaal een grote kans hebben op fysieke klachten, zoals RSI en mentale overbelasting als zij bijvoorbeeld onvoldoende pauzeren of te veel uren tolken per dag. Het inzetten van twee of meer tolken op een intensieve of langdurige opdracht verkleint de kans op klachten aanzienlijk.

 • De continuïteit van de vertaling is gewaarborgd, omdat er tijdens de opdracht continu wordt getolkt.

 • De kwaliteit van de vertaling wordt gewaarborgd: de tolken rouleren, waardoor hun mentale en fysieke conditie optimaal blijft. Wetenschappelijk onderzoek onderstreept de noodzaak van het regelmatig rouleren van tolken.

 • De tolken zijn samen verantwoordelijk voor de vertaling en ondersteunen elkaar tijdens het tolkproces: de kans op tolkfouten wordt aanzienlijk verkleind.

Onder welke voorwaarden kunnen teamtolken worden ingezet?

Dit hangt af van:

 • De duur in combinatie met de complexiteit van de opdracht (bijvoorbeeld het tolken van universitaire lezingen, tolken naar een andere gesproken taal dan het Nederlands of het tolken voor mensen met minimale taalvaardigheden).

 • De unieke behoeftes van de klant (bijvoorbeeld het tolken voor doofblinde mensen).

 • De dynamiek van een opdracht (bijvoorbeeld een conferentie of de aanwezigheid van meerdere dove mensen).

 

Het inzetten van teamtolken in de werk- en onderwijssfeer hoeft sinds 2018 niet meer vooraf worden aangevraagd bij UWV. De klant kan zelf bepalen of de inzet van twee tolken nodig is.

De voorwaarde waaronder teamtolken kunnen worden ingezet in het werk- en onderwijsdomein zijn:

 • de opdrachtduur is langer dan een klokuur

 • van te voren staat vast dat gedurende de opdracht geen pauzes van de tolk(en) mogelijk is

 • van te voren staat vast dat het achtereenvolgens inzetten van verschillende tolken niet mogelijk is.

De voorwaarde waaronder teamtolken kunnen worden ingezet in het leefdomein zijn:

 • een opdracht duurt langer dan twee uur

 • deze wordt niet onderbroken door pauzes langer dan een kwartier én

 • er kunnen geen tolken na elkaar ingezet worden.

 

Er is een aantal uitzonderingen voor de leefsfeer waarbij vooraf geen toestemming nodig is van UWV voor het inzetten van teamtolken:

 • Er is sprake van een justitiële setting.

 • Er is sprake van een andere taal dan het Nederlands of Nederlands ondersteund met Gebaren.

Hoe is de betaling van teamtolken geregeld?

Wordt de opdracht in een team van twee of meer tolken uitgevoerd? Dan wordt iedere tolk voor de gehele tijd van de opdracht betaald. Bij Tolkcontact (leefuren) en UWV krijgen allebei de tolken 100% het uurtarief vergoed. De uren van de klant worden slechts éénmaal afgeschreven.

Hoe vraag ik als klant extra uren of een teamtolk aan?

Bij het UWV is er een speciaal team dat zich bezig houdt met de aanvraag van (extra) uren voor een tolkvoorziening.

Hier kan je een aanvraag indienen.

onder welke voorwaarden worden teamtolken ingezet?
Hoe is de betaling geregeld?
Hoe vraag ik extra uren aan?
bottom of page