Algemene voorwaarden NBTG

De leden van de NBTG hanteren bij de levering van hun diensten onderstaande algemene voorwaarden.