Tolken op afstand

Tolken kunnen ook op afstand werken. Er zijn verschillende manier waarop ze dit kunnen doen.

TV-tolken

Het tolken van televisieprogramma’s waarbij de dove deelnemer(s) live een tolk gebarentaal op afstand ziet via een beeldscherm naast de tv. De tolk wordt in deze situatie vooraf aangevraagd en kijkt tegelijkertijd het programma.

Telecomtolken (Teleplus Beeld)

De tolk tolkt op afstand een telefoongesprek. De dove of slechthorende deelnemer maakt gebruik van beeldbelllen en/of tekstbellen met de tolk. De tolk heeft via telefoon contact met de horende deelnemer.

Tolken op afstand

De tolk tolkt een situatie via een pc/laptop/tablet/smartphone (beeldscherm) waarbij minimaal een van de partijen zich op afstand bevindt, dit kan zowel de tolk of een of meerdere deelnemers zijn.
a) op afspraak: Een van de deelnemers heeft de tolk vooraf aangevraagd.
b) op afroep (on demand): De deelnemers maken direct contact met een beschikbare tolk, zonder vooraf een afspraak te maken.

In opdracht van Dovenschap is er literatuuronderzoek gedaan en zijn er testen uitgevoerd op het gebied van telecomtoken en tolken op afstand. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek en internationale richtlijnen voor telecommunicatie zijn er kwaliteitscriteria opgesteld voor telecomtolken en tolken op afstand.

Adviesstuk NBTG

In het hieronder opgestelde advies van de NBTG lees je meer over de kwaliteitscriteria waar wij in het kader van Tolken op Afstand naar streven. Uiteraard kunnen deze criteria worden bijgesteld en aangevuld door bevindingen uit bestaand en nieuw (inter)nationaal onderzoek en door ervaring die wordt opgedaan met telecomtolken en tolken op afstand.

Adviesstuk NBTG Tolken op afstand 2013