top of page

Recht op een tolk

Hoeveel uren

Wie heeft er recht op een tolk? Iedereen met een auditieve beperking in Nederland heeft recht op een tolk. Dus dove, doofblinde, plotsdove en slechthorende mensen kunnen gebruik maken van de tolkvoorziening.

Op hoeveel uren heeft iemand recht?

  • Leefuren: 30 leefuren per jaar. Een doofblinde persoon heeft recht op 168 leefuren per jaar. Deze leefuren zijn voor alle privésituaties waar communicatie nodig is en die buiten een werk- of onderwijssituatie vallen. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan de huisarts, notaris, ouderavonden, trouwerij, begrafenis, etc.

  • Werkuren: 15% van de werktijd. Deze werkuren zijn bijvoorbeeld te gebruiken bij vergaderingen, functioneringsgesprekken, personeelsuitjes, bijscholingen, etc.

  • Onderwijsuren: het exacte aantal uren bepaalt het UWV. Meestal is het 100% van de tijd in reguliere onderwijssituaties. Onderwijsuren kunnen ingezet worden voor schoolsituaties of het volgen van een opleiding. Wordt er een opleiding of cursus voor het werk gevolgd? Dan moeten hiervoor werkuren ingezet worden.

Tolkuren aanvragen?

Mensen met een auditieve beperking kunnen een verklaring aanvragen bij hun huisarts of KNO arts. Met deze verklaring kunnen bij het UWV tolkuren aangevraagd worden. Het verwerken van de aanvragen duurt vaak een paar weken. Zijn er meer uren nodig dan het vastgestelde aantal? Dan kan een verzoek voor meer uren gedaan worden. Deze uren worden elk jaar opnieuw toegewezen en kunnen niet meegenomen worden naar een volgend kalenderjaar.


Binnen het speciaal onderwijs en WSW-verband (Wet Sociale Werkplaatsen) is het niet mogelijk een beroep te doen op de tolkvoorziening. De instelling voor het speciaal onderwijs en de sociale werkplaats moeten dit bekostigen uit het budget dat zij krijgen voor de leerling en/of werknemer.

Een tolk aanvragen?

Alle tolken gebarentaal in Nederland zijn geregistreerd in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken. Het is dé garantie dat het een gediplomeerde tolk betreft. Via het register kunnen de gegevens van een tolk opgezocht worden waarna deze rechtstreeks benaderd kan worden. Aanvragen kunnen ook via een van de onderstaande bemiddelingsbureaus voor tolken gebarentaal en schrijftolken gedaan worden. Bij Tolkcontact kan men terecht wanneer men een tolk zoekt voor de leefuren, werk- en onderwijs en Participatiewet.

Tolkcontact
Rembrandtlaan 4
3723BJ Bilthoven
Tel.: 030-3040038
E-mail: contact at tolkcontact.nl

Tolkuren aanvragen
Een tolk aanvragen
bottom of page