De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal

Op 12 december heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de landelijke regeling tolkvoorziening 2015 gepubliceerd. Meer informatie en een link naar de regeling is te vinden op de website van VNG. 

Op 1 december verdedigde Corrie Tijsseling aan de Universiteit van Utrecht haar proefschrift geheel in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Een unicum. Ze is niet de eerste dove die promoveerde, maar wel de eerste bij wie de voertaal bij de promotieplechtigheid NGT was. Tijsseling deed voor haar proefschrift onderzoek naar de totstandkoming van het dovenonderwijs in Nederland. Uiteraard was de NBTG bij dit historische moment aanwezig.

De NBTG wil graag weten wat er al bekend is over teamtolken in de internationale literatuur, met als onderwerp “Nut en noodzaak van teamtolken voor de gebruiker en de gevolgen voor de tolk”. Bij dezen nodigen we alle belangstellenden uit een voorstel te schrijven voor een literatuuronderzoek met dit onderwerp. De onderzoeksvraag/vragen worden door de onderzoeker(s) zelf bepaald, maar moeten binnen het thema passen.

Begin 2016 legt onze huidige voorzitter, Charley Erkens, zijn functie neer. Wij zoeken vanaf het voorjaar 2015 een nieuwe voorzitter, zodat er een goede overdracht kan plaatsvinden. De potentiële nieuwe voorzitter is tijdens de overgangsfase algemeen bestuurslid en is betrokken bij het opstellen van het werkplan voor 2016. Het bestuur is van mening dat een voorzitter over bepaalde kwaliteiten moet beschikken en heeft daarom een profiel opgesteld. Leden én niet-leden kunnen zich beschikbaar stellen als bestuurslid.

Nog Sinterklaascadeautjes nodig of ben je al bezig met het aanschaffen van de kerstinkopen? Wanneer je ze via deze link bij Bol.com bestelt, steun je de NBTG. Wij ontvangen voor elke bestelling die via de link wordt gedaan een percentage. Alvast bedankt voor jouw steun.

Pagina's