De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal


Op 12 maart 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Centraliseren Tolkvoorzieningen. Met die wet wordt voorkomen dat de tolkvoorziening gedecentraliseerd wordt naar meerdere partijen, een rampscenario dat in 2014 bijna werkelijkheid werd.
 

Per direct zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Graag brengen we daarom bijgaande vacature onder de aandacht.
Zouden jullie deze willen verspreiden in jullie netwerk?

Stichting Groots Gebaar daagt heel Nederland uit:
' Gebarentaal in elk klaslokaal. Wedden dat het lukt?'

Het UWV heeft onlangs het Protocol Voorzieningen waarin het beleid van het UWV over de tolkvoorzieningen is opgenomen, in de Staatscourant gepubliceerd. Eerder werd dit beleid in het Normbedragenbesluit geregeld. Het Normbedragenbesluit bevat nu alleen nog de regelgeving omtrent de tolktarieven.

In het Protocol zijn een paar beleidswijzigingen van het UWV ten aanzien van de tolkvoorziening opgenomen.

Op de extra ALV van 10 april jl. is Marc van Opstal verkozen tot bestuurslid/voorzitter van de NBTG. Hieronder volgt een bericht van onze nieuwe voorzitter.

Pagina's