De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal

Per direct zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Graag brengen we daarom bijgaande vacature onder de aandacht.
Zouden jullie deze willen verspreiden in jullie netwerk?

Stichting Groots Gebaar daagt heel Nederland uit:
' Gebarentaal in elk klaslokaal. Wedden dat het lukt?'

Het UWV heeft onlangs het Protocol Voorzieningen waarin het beleid van het UWV over de tolkvoorzieningen is opgenomen, in de Staatscourant gepubliceerd. Eerder werd dit beleid in het Normbedragenbesluit geregeld. Het Normbedragenbesluit bevat nu alleen nog de regelgeving omtrent de tolktarieven.

In het Protocol zijn een paar beleidswijzigingen van het UWV ten aanzien van de tolkvoorziening opgenomen.

Op de extra ALV van 10 april jl. is Marc van Opstal verkozen tot bestuurslid/voorzitter van de NBTG. Hieronder volgt een bericht van onze nieuwe voorzitter.

Op de website van Dovenschap is sinds vrijdag 15 december te lezen dat het per 1 januari 2018 niet meer nodig is om een aparte aanvraag te doen voor de inzet van teamtolken in het HBO- of WO-onderwijs. Tolkgebruikers mogen naar eigen inzicht tolken inzetten. De voorwaarden zijn onveranderd: de opdracht duurt minstens twee klokuren en onderbrekingen zijn niet mogelijk.

Pagina's