De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal

Op zaterdag 28 mei is de finale van de 19e editie van de Nationale LeesVertelwedstrijd, dé talentenjacht voor dove en slechthorende kinderen. Kinderen van 10 t/m 13 jaar gaven zich dit jaar online op voor deze bijzondere talentenjacht door het inzenden van een filmpje. Hierdoor konden dit jaar álle dove kinderen in Nederland meedoen!  Tot en met 15 mei kan er online gestemd worden op de super verhalenvertellers.

Zoals je waarschijnlijk weet, hebben Dovenschap en de NBTG het initiatief genomen om het slechte functioneren van de huidige tolkvoorziening door middel van een notitie onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke ministeries van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Ons doel hiervan is om een nieuwe ideale tolkvoorziening te krijgen die wel tegemoet komt aan de wensen van tolken en tolkgebruikers.

De nieuwe editie van Interpres staat online. Ideaal leesvoer voor tijdens de Kerstdagen. Fijne feestdagen en veel leesplezier!

Het UWV heeft op 17 november 2015 een gesprek met Dovenschap, als vertegenwoordiger van het platform Doof-SH-TOS, gevoerd naar aanleiding van een serie klachten over het UWV. Het UWV heeft toegezegd dat het de regelingen wil gaan aanpassen waar het kan. Eén van de aanpassingen is dat de term ‘doventolk’ geschrapt gaat worden. Verder wordt gekeken naar mogelijke oplossingen voor de problemen rondom de hardheidsclausule. 

In oktober hebben wij een enquête onder de leden en nascholingaanbieders gehouden over het functioneren van het RTG. Dit leverde een overweldigend aantal reacties op. Op 4 november jl. hebben wij tijdens een overleg met het RTG de uitkomsten van de enquête besproken. Ben jij, als nascholingsaanbieder, geïnteresseerd in de uitslag van de enquête? Dan kun je deze per e-mail bij ons secretariaat opvragen.

Pagina's