Beroepscodes en beroepsprofiel

Elke tolk Nederlandse Gebarentaal die bij het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken staat ingeschreven, erkent en handelt naar de beroepscodes zoals gepubliceerd door de NBTG.

Hieronder zijn de beroepscodes van de NBTG te vinden. Ook is hieronder het beroepsprofiel van een tolk gebarentaal te vinden. In dit document staat onder meer het doel van het beroep beschreven en het geeft informatie over de functie-inhoud van het beroep en de bekwaamheden van een tolk gebarentaal.

Beroepscode

Beroepscode tolken in de GGZ

Beroepscode doofblindentolken

Code of Ethics

NBTG Beroepsprofiel tolk gebarentaal