top of page

Lidmaatschap

De NBTG is er voor alle tolken Gebarentaal. Actieve en niet-actieve tolken kunnen lid worden van de NBTG, net als tolken in opleiding.

Wat is de meerwaarde van een NBTG-lidmaatschap?

 • Jouw belangen (o.a. tegenover het UWV en de departementen van VWS, SZW en OCW) worden behartigd door de NBTG.

 • Je krijgt (soms flinke) korting op boeiende NBTG nascholingen, wat kan oplopen van € 175,- tot  € 300,- korting.

 • Je krijgt korting op het lidmaatschap van ZZP-Nederland. Wij zijn met ZZP-Nederland overeengekomen dat onze leden voor een bedrag van € 18,50 ex btw (i.p.v. € 22,50) bij hen lid kunnen worden. ZZP-Nederland behartigt de belangen van zzp-ers en biedt kortingen voor verzekeringen en pensioenen.
  Ook kan je een abonnement nemen op de juridische helpdesk van ZZP-Nederland (€ 75,00 ex btw per jaar).
  Via deze link kun je je aanmelden bij ZZP-Nederland. De actiecode die in het formulier ingevuld moet worden, is NBTG. 

 • Je hebt toegang tot het besloten ledengedeelte van de NBTG-website; zo ben je altijd op de hoogte van actuele zaken. Ook vind je op de website achtergrondinformatie en de meest uiteenlopende publicaties.
 • Je kunt de algemene voorwaarden hanteren die de NBTG heeft opgesteld.

 • Je kunt gebruik maken van het door de NBTG ontwikkelde format voor een (AVG-)privacyverklaring

 • Je ontvangt drie keer per jaar Interpres magazine met interessante achtergrondinformatie over het beroep, columns en interviews.

 • Je kunt deelnemen aan kennisuitwisselingsbijeenkomsten met collega's en tolkgebruikers die de NBTG organiseert.

Studentleden

Als studentleden afstuderen en hun lidmaatschap omzetten naar een tolklidmaatschap kunnen ze vaak gebruik maken van een interessante aanbieding.

Donateur (€ 64,38 per jaar) Wil je ons werk extra steunen? Dan kun je donateur worden. Je ontvangt het kwartaalblad Interpres gratis, zodat je doorlopend op de hoogte blijft van het werk dat wij, mede dankzij jouw bijdrage, kunnen doen.


Belangstellend lid (€ 20,51 per jaar)
Wil je weten wat er speelt in het werkveld van de tolken gebarentaal? Neem dan een abonnement op Interpres. Het blad informeert je over de meest uiteenlopende zaken en geeft bijvoorbeeld achtergrondinformatie over relevante ontwikkelingen en (inter)nationale contacten.

 

Voordelen lidmaatschap
Donateur en belangstellend lid
Lidmaatschapsvormen

Lidmaatschapsvormen

Tolklid
€ 321,51 per jaar

Werk je actief als tolk en wil je meebeslissen over het werk van de NBTG en de toekomst van jouw beroep?

Dan kun je tolklid worden.

Studentlid

€ 10,- per jaar

Ben je student aan de tolkenopleiding?

Dan kun je studentlid worden. Studentleden hebben dezelfde rechten als tolkleden, met uitzondering van het stemrecht. Als studentlid kun je kennismaken met je toekomstige collega's en met het werkveld.

Van student

naar tolklid

Ben je studentlid, net afgestudeerd en wil je tolklid worden?

Maak dan gebruik van de aanbieding die je van ons ontving na de diploma-uitreiking. Ontving je geen brief met aanbieding van ons, mail dan even naar info@ nbtg.nl voor de mogelijkheden.

Donateur
Min. € 64,38 per jaar

Voel jij je verbonden met onze vereniging?

Wil je ons werk extra steunen? Dan kun je donateur worden. Je ontvangt het kwartaalblad Interpres gratis, zodat je doorlopend op de hoogte blijft van het werk dat wij, mede dankzij jouw bijdrage, kunnen doen. Actieve tolken kunnen geen belangstellend lid of donateur worden.

Belangstellend lid
€ 20,51 per jaar

Ben je geen tolk (in opleiding), maar voel jij je wel verbonden met onze vereniging?

Wil je weten wat er speelt in het werkveld van de tolken gebarentaal? Neem dan een abonnement op Interpres. Het blad informeert je over de meest uiteenlopende zaken en geeft bijvoorbeeld achtergrondinformatie over relevante ontwikkelingen en (inter)nationale contacten. Actieve tolken kunnen geen belangstellend lid of donateur worden.

Donateur

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch met één jaar verlengd. Je kunt jouw lidmaatschap alleen schriftelijk of per email opzeggen. Dit moet je vóór 1 november van het lopende kalenderjaar doen. Je lidmaatschap wordt dan vanaf 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar stopgezet.

Incasso lidmaatschapscontributie

De contributie wordt automatisch van je bankrekening afgeschreven door middel van een incasso waarvoor je de NBTG moet machtigen.
Als het lidmaatschapsgeld niet op tijd betaald is door een saldotekort op je bankrekening of doordat het geïncasseerde bedrag gestorneerd wordt, zal het bureausecretariaat eerst een herinnering en een waarschuwing naar je sturen.

Mocht het lidmaatschapsgeld daarna nog niet op de tweede afgesproken datum betaald zijn, dan is de NBTG genoodzaakt om een boete van € 20,00 in rekening te brengen. Deze extra administratieve handelingen brengen namelijk kosten met zich.

bottom of page