De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal

In dit filmpje komt een aantal nieuwe woorden en woordgrapjes in gebarentaal voor. 

De 20-jarige student Lisa Hinderks viel meteen op doordat ze tijdens hoorcolleges standaard vergezeld wordt door een tolk gebarentaal. Lees haar verhaal op DUB.

Voor het Handsome Project worden mini-documentaires gemaakt van bijzondere handen en mensen met bijzondere vaardigheden. In deze aflevering vertelt tolk gebarentaal Sebastian Boogaard over zijn vak. De documentaire is Nederlands ondertiteld. 

Taaljournalist Gaston Dorren vraagt zich af of doven straks met lege handen staan. Lees zijn visie in dit artikel op zijn website.  

Deze  folder van Tolknet bevat handige tips voor dove en slechthorende tolkgebruikers en voor horenden bij tolksituaties. 

Pagina's