Nascholingen

Om je vak goed te kunnen blijven uitoefenen, is het belangrijk continu op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen het vakgebied. Dat kan door het lezen van publicaties en het volgen van nascholingen.

De NBTG organiseert regelmatig interessante, leerzame nascholingen waar leden tegen een sterk gereduceerd tarief aan kunnen deelnemen. Deze kunnen altijd gevolgd worden in het kader van nascholing. 


Je kunt de ledenkorting ontvangen als je je via de knop 'ledenadministratie'  inschrijft voor een nascholing. 

Niet-leden kunnen zich via info@nbtg.nl aanmelden voor een nascholing en ontvangen daarvoor een factuur. Na betaling zijn zij definitief aangemeld voor de nascholing.

 

Als je de nascholing niet in één keer wilt betalen, maar in termijnen, dan kun je daarover contact opnemen met het bureau. Aan het betalen in termijnen zijn kosten verbonden vanwege de daarmee gepaard gaande administratieve handelingen. De kosten zijn € 2,50 per termijn.


 

AANKOMENDE NASCHOLINGEN

Maandag 15 november 2021 - Studieavond

Oefensessie
Thema Lexicon Financiën
 

Tijd: van 19.00 tot 20.30 uur
Kosten: geen

Locatie: Zoom

Nascholingsuren: geen

 

Graag ontvangen we je aanmelding uiterlijk 12 november 2021.

Opgeven in groepjes is mogelijk. Voor eerste- en tweedejaars studenten is dit verplicht.

Wil je na de oefensessie ook de nascholing volgen, dan geven we een seintje zodat je de oefensessie eerder kan verlaten om naar de nascholing over te stappen


Nascholing  -  Religie reeks: Doof en Katholiek
Een theoretische en praktische nascholing over het tolken in een katholieke setting.

Door Frank Voncken (doof) en diaken Marcel Broesterhuizen

 

Frank en Marcel zullen in deze nascholing met hun eigen perspectief het katholieke geloof belichten: Frank Voncken omdat hij doof is, Marcel Broesterhuizen omdat hij Diaken is.

 

Om goed voorbereid te zijn voor de praktische vaardigheden, vragen we deelnemers een stukje geloofslexicon (ca. 20 gebaren) voor te bereiden op het NGC. Dit wordt toegepast in verschillende werkvormen in zinnen/verhaaltjes die aan het thema gerelateerd zijn die de experts met de deelnemers oefenen. 

Na een introductie over het geloof, bespreken we welke tolkuitdagingen je tegen kan komen bij het tolken in een katholieke setting? Wat zijn de gebruiken in de katholieke kerk waar je als tolk mee te maken krijgt: indeling kerk, welke kleding is gepast, wat voor liederen worden er gezongen, welke rituelen zijn er bijvoorbeeld bij doopdiensten en huwelijksinzegeningen. Welke tolkproblematiek kom je tegen bij het tolken in de Katholieke kerk, denk bijvoorbeeld aan je eigen normen, waarden ten opzichte van de  overtuiging van de tolkgebruiker? Welke voorkennis heb je nodig, bij de voorbereiding op de preek van de pastoor of diaken?  Denk bijvoorbeeld aan namen van profeten, of specifieke context over het land Israël. Op welke wijze kan je verschillende onderdelen van een dienst tolken? Denk dan aan het verschil in tolken van liederen, standaardteksten en Bijbelteksten.

Ook gaan we praktisch aan de slag met een klein stukje tolken in breakout rooms met Frank of Marcel  en andere deelnemers  en te oefenen/door te nemen. Frank  neemt het vooraf gezochte lexicon nog eens door en geeft de deelnemers specifiek katholiek gebaren-jargon, dat nog niet op het gebarencentrum te vinden is. 

De nascholing zal via Zoom verlopen en de voertaal is NGT en Nederlands. Er is een tolk aanwezig.

 

Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur
Kosten: 30 euro voor studentleden, 55 euro voor tolkleden en 95 euro voor niet-leden

Locatie: Zoom

Nascholingsuren: 1 uur taal-en tolkvaardigheden en 1 uur attitude

 

Graag ontvangen we je aanmelding uiterlijk 12 november 2021.

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 7 november 2021.

De werkgroep O&S behoudt zich het recht voor om uiterlijk 8 november 2021 de nascholing te annuleren.

 

 

Maandag 20 december 2021 - Studieavond

Oefensessie
Thema nader te bepalen
 

Tijd: van 19.00 tot 20.30 uur
Kosten: geen

Locatie: Zoom

Nascholingsuren: geen

 

Graag ontvangen we je aanmelding uiterlijk 10 december 2021.

Opgeven in groepjes is mogelijk. Voor eerste- en tweedejaars studenten is dit verplicht.

Wil je na de oefensessie ook de nascholing volgen, dan geven we een seintje zodat je de oefensessie eerder kan verlaten om naar de nascholing over te stappen

 
Nascholing  -  Religie reeks: Christendom - protestant
Een theoretische en praktische nascholing over het tolken in een protestantse setting.

Door Martie Emmerzaal

 

Martie kijkt vanuit haar rol als (ervaren) tolk in kerkelijke settingen en als trainer met ons naar wat nodig is om professioneel te kunnen tolken in een protestantse kerk. Na een introductie over o.a. voorkennis die je nodig hebt, het verschil tussen deze en een ‘gewone’ tolksetting en de verwachtingen van de tolkgebruiker enerzijds en de grenzen gebaseerd levensovertuiging van de tolk anderzijds, gaan we ook praktisch aan de slag.

Welke uitdagingen kan een tolk qua vertalen verwachten? Op welke wijze kan je verschillende onderdelen tolken, verschil liederen, standaardteksten, rituelen en Bijbelteksten voorbereiden en tolken? Voorafgaand aan de nascholing krijg je huiswerk dat moet worden voorbereid en we gaan bespreken in de nascholing. We pakken er teksten bij en gaan ze in korte oefening tolken.

De nascholing zal via Zoom verlopen. De nascholing wordt gegeven in het Nederlands.

 

Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur
Kosten: 30 euro voor studentleden, 55 euro voor tolkleden en 95 euro voor niet-leden

Locatie: Zoom

Nascholingsuren: 1 uur taal-en tolkvaardigheden en 1 uur attitude 

 

Graag ontvangen we je aanmelding uiterlijk 10 december 2021.

Kosteloos annuleren kan ook tot uiterlijk 10 december 2021.

De werkgroep O&S behoudt zich het recht voor om uiterlijk 13 december 2021 de nascholing te annuleren.

​Aanmelden
 

Leden kunnen zich aanmelden voor de nascholingen via de ledenadministratie.

Om gebruik te maken van je ledenkorting, log je in via de “Ledenadministratie” en kies je voor “Agenda”.

 

Niet-leden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@nbtg.nl

 

Wil je gebruik maken van een tolk? Of regel je zelf een tolk? Stuur dan even een mailtje naar info@nbtg.nl

 

Ben je studenttolk op de HU en nog geen lid van de NBTG?  Wil je de nascholing volgen of meedoen aan een oefensessie voor het voordelige tarief voor studentleden? Word dan studentlid van de NBTG voor maar 10,- per jaar! Meld je aan via www.nbtg.nl

Graag tot ziens bij onze nascholingen!                                 

NBTG Werkgroep Ontwikkeling & Scholing

12