top of page

Een tolkgebruiker met leefuren vraagt je aan

Vanaf 1 juli 2019 zijn de tolkvoorzieningen voor privé-, werk- en onderwijssituaties gecentraliseerd bij één loket. UWV en Tolkcontact werken samen bij de uitvoer van de tolkvoorzieningen. 

 

Klanten moeten een tolkvoorziening voor leefuren, werkuren, onderwijsuren of extra tolkuren aanvragen via UWV. Hier moeten ze inloggen met hun DigiD en moeten ze een formulier invullen en versturen.

 

Als klanten (extra) tolkuren aanvragen dan staat er standaard in de reactie van UWV dat ze binnen 8 weken reactie krijgen. UWV heeft namelijk een wettelijke termijn van 8 weken om te reageren op een aanvraag. Maar het streven van UWV is om binnen 10 werkdagen de (extra) tolkuren toe te kennen.

 

Alle opdrachten die niet werk- of onderwijsgerelateerd zijn, mogen via Tolkcontact op leefuren gedeclareerd worden.

 

Uitzonderingen hierop  zijn:

  • Het eerste gesprek bij een WSW-bedrijf (sociale werkvoorziening). De vervolggesprekken niet!

  • Deeltijdberoepsopleidingen, waarvan UWV vooraf toestemming heeft gegeven voor declaratie.

  • Personeelsfeestjes en bedrijfsuitjes.

  • De helft van de tijd voor schoolreisjes met een 'gemengd karakter' (ontspanning én educatie), de andere helft moet dan op onderwijsuren.

 

Een uitzondering hierop die niet via leefuren gedeclareerd mag worden, zijn gesprekken met de gemeente op verzoek van de gemeente zelf. Bijvoorbeeld in het kader van een uitkering. Het is nog steeds onduidelijk hoe de gemeente dat moet betalen. Overleg dus vooraf met je klant en de gemeente om hier goede afspraken over te maken. In de praktijk levert dit qua betaling de nodige problemen op.

 

Je logt in via mijn.tolkcontact.nl en voert in je eigen account de opdracht in om te kunnen declareren of je laat je klant dat doen. Tenzij je de opdracht via Tolkcontact gekregen hebt, dan staat deze al in je account.

Mocht je zelf de opdracht in willen voeren, dan heb je de postcode en de geboortedatum nodig van je klant. En bij de opdracht geef je aan dat het om leefuren gaat.

 

Na afloop van de opdracht kan de klant de opdracht digitaal accorderen (via sms, e-mail of door een handtekening te zetten op je smartphone of tablet) en wordt er automatisch een factuur gemaakt. Wil de klant liever niet digitaal accorderen, dan kun je een foto/scan maken van het 'ouderwetse' opdrachtformulier en uploaden bij de opdracht. Nadat Tolkcontact gecontroleerd heeft of de informatie van het papieren formulier overeenkomt met de informatie in mijn.tolkcontact.nl, maken ze een factuur voor je.

 

Voor je tolkopdrachten hoef je zelf dus geen facturen te maken, want dat doet Tolkcontact voor je. Deze manier van factureren heet self-billing en voldoet aan alle regels die de Belastingdienst stelt.

Het systeem mijn.tolkcontact.nl volgt alle regels van de tolkvoorzieningen en berekent automatisch het juiste tarief en de reiskosten.

 

Als een tolkgebruiker getekend heeft voor de opdracht, dan maakt Tolkcontact automatisch een factuur voor je aan. Met een druk op de knop dien je deze factuur in voor betaling en een paar dagen later staat het geld op je rekening. 

 

Alle facturen vind je overzichtelijk terug in mijn.tolkcontact.nl. Daar kun je de factuur nog even controleren. Ontdek je na het indienen van de factuur nog een fout, dan moet de volledige opdracht worden gecrediteerd. Mocht dat nodig zijn, dan maakt Tolkcontact een creditfactuur voor je. Je moet het volledige bedrag dan terugstorten naar UWV. Vervolgens moet je een nieuwe opdracht aanmaken en laten tekenen door je klant. Controleer de factuur dus goed voordat je op ‘indienen’ klikt. 

Indien gewenst kun je een eigen factuurnummer toekennen aan de factuur. De Belastingdienst eist dat een factuurreeks voorzien is van een unieke en opeenvolgende nummering. Tolkcontact zorgt ervoor dat dit in orde is, maar ze bieden je ook de mogelijkheid om zelf een factuurnummer toe te kennen. Let op: als je dit bij één factuur doet dan moet je het vanaf dan bij alle facturen doen, omdat je anders geen unieke, opeenvolgende nummering hebt.

Na de controle kun je de factuur met één klik aanbieden voor betaling. Tolkcontact stuurt de factuur dan voor je door naar UWV. UWV zorgt ervoor dat het geld binnen enkele werkdagen op je rekening staat.

 

De regelgeving vind je in je eigen account van Tolkcontact, in de Algemene Voorwaarden 2019.

 

Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op:

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

bottom of page