U bent hier

Teamtolken

Internationaal onderzoek* toont aan dat tolken gebarentaal een grote kans hebben op fysieke klachten, zoals RSI en mentale overbelasting als zij bijvoorbeeld onvoldoende pauzeren of te veel uren tolken per dag. Het inzetten van twee of meer tolken op een intensieve of langdurige opdracht verkleint de kans op klachten aanzienlijk.

Teamtolken biedt niet alleen voordelen voor de tolk, maar ook voor de klant:

 • De continuïteit van de vertaling is gewaarborgd, omdat er tijdens de opdracht continu wordt getolkt.
 • De kwaliteit van de vertaling wordt gewaarborgd: de tolken rouleren, waardoor hun mentale en fysieke conditie optimaal blijft. Wetenschappelijk onderzoek onderstreept de noodzaak van het regelmatig rouleren van tolken.**
 • De tolken zijn samen verantwoordelijk voor de vertaling en ondersteunen elkaar tijdens het tolkproces: de kans op tolkfouten wordt aanzienlijk verkleind.

Hoe verloopt de samenwerking bij het teamtolken?
Wanneer twee tolken gezamenlijk een opdracht vervullen, werken ze continu samen. Wanneer tolk één actief aan het tolken is, wordt deze hierbij ondersteund door tolk twee. Tolk twee controleert de vertaling en vult aan indien de eerste tolk het niet goed heeft verstaan of begrepen. Na zo’n 15 à 20 minuten wisselen de tolken van functie.

Wanneer worden teamtolken ingezet?
Dit hangt af van:

 • De duur in combinatie met de complexiteit van de opdracht (bijvoorbeeld het tolken van universitaire lezingen, tolken naar een andere gesproken taal dan het Nederlands of het tolken voor mensen met minimale taalvaardigheden).
 • De unieke behoeftes van de klant (bijvoorbeeld het tolken voor doofblinde mensen).
 • De dynamiek van een opdracht (bijvoorbeeld een conferentie of de aanwezigheid van meerdere dove mensen).

Wie bepaalt of er twee of meer tolken moeten worden ingezet?
Het inzetten van teamtolken in de werk- en onderwijssfeer moet vooraf worden aangevraagd bij UWV. Geeft het UWV geen toestemming? Dan worden de kosten niet vergoed.
Er is een aantal uitzonderingen voor de leefsfeer waarbij vooraf geen toestemming nodig is van Tolkcontact voor het inzetten van teamtolken:

 • Er is sprake van een justitiële setting.
 • Er is sprake van een andere taal dan het Nederlands of Nederlands ondersteund met Gebaren.

Duurt een opdracht langer dan twee uur, wordt deze niet onderbroken door pauzes langer dan een kwartier én kunnen er geen tolken na elkaar ingezet worden? Ook dan mag teamtolken worden ingezet. Voor alle overige situaties moet Tolkcontact vooraf toestemming geven.

Aan de hand van informatie over de opdracht en in overleg met de klant(en), de tolk en/of het bemiddelingsbureau kan geadviseerd worden twee tolken in te zetten. Dit kan door één of alle betrokkenen worden besloten.

 • Een bemiddelingsbureau kan aangeven dat een enkele tolk niet voldoende kwaliteit kan bieden en de opdracht te zwaar is voor één tolk.
 • De tolk kan aangeven de opdracht alleen te kunnen uitvoeren wanneer er twee tolken worden ingezet.
 • Een dove klant heeft het recht om, indien de situatie complex of intensief is, een tolk de opdracht niet alleen te laten uitvoeren.

Hoe is de betaling van teamtolken geregeld?
Wordt de opdracht in een team van twee of meer tolken uitgevoerd? Dan moet iedere tolk voor de gehele tijd van de opdracht worden betaald. Bij Tolkcontact (leefuren) krijgen allebei de tolken 100% vergoed. Bij UWV (werk- en onderwijsuren) krijgt iedere tolk sinds 1 november 2016 eveneens 100% van het uurtarief vergoed. Beschikken dove klanten hiervoor niet over genoeg uren? Dan kan de klant extra uren aanvragen bij de afdeling IR van het eigen regionale UWV kantoor of bij Tolkcontact.

Hoe vraag ik als klant extra uren of een teamtolk aan?
Je stuurt een brief naar uw UWV kantoor (werk- en onderwijsuren) of een email naar Tolkcontact (leefuren). Daarin schrijf je waarom je twee tolken aanvraagt voor deze opdracht. Je kunt voorbeeldbrieven gebruiken. Je vindt deze onderaan de pagina. Schrijf je zelf een brief/mail, vermeld dan:

 • Begin en einddatum en begin- en eindtijd van de opdracht: totaal aantal uren x 2 tolken
 • Uitleg waarom er twee tolken nodig zijn: bijvoorbeeld hoog tempo, geen tolkpauzes mogelijk, informatie gaat verloren, hoog niveau van de opleiding, een andere gesproken taal zoals Engels, etc.
 • Waarom het belangrijk is dat je deze situatie bijwoont: bijvoorbeeld kansen op de arbeidsmarkt vergroten, essentieel voor ontwikkeling, etc.
  Stuur de volgende bijlage(n) met jouw brief mee:
 • false (je kunt het bestand openen en vervolgens uitprinten).
 • Een extra ondersteunende brief van de opleiding of werkgever (de organisatie die dit het beste kan ondersteunen) waarin wordt uitgelegd waarom je aan deze situatie deelneemt en waarin informatie wordt gegeven over de inhoud en het niveau van de situatie.

NTID Focus, Winter/Spring 1991

** Moser-Mercer, Barbara, Alexander Künzli and Marina Korac. 1996. Prolonged turns in interpreting: Effects on quality, physiological and psychological stress. Working Paper. University of Geneva, à l'école de Traduction et d'Interprétation. Unpublished manuscript. Vidal, Mirta, 1997. New Study on Fatigue Confirms Need for Working in Teams. Proteus Vol. VI, No. 1 - Winter 1997