U bent hier

Europees Referentiekader talen

Het ERK (Europees Referentiekader talen) is een vastgesteld Europees raamwerk van niveauomschrijvingen voor moderne vreemde talen. In Februari 2013 zijn de descriptoren van de niveaus A1 t/m C2 in de Nederlandse Gebarentaal geformaliseerd. In 2015 zullen de niveaus C1 en C2 verder zijn uitgewerkt, alsook een assessment toolkit.

Een Tolk NGT behoort zowel het Nederlands als de Nederlandse gebarentaal op minimaal B2 te beheersen. Het B2 niveau wordt gezien als het gemiddelde niveau van moedertaal sprekers. Mocht de tolk ingezet worden tijdens congressen of op academisch/universitair niveau dan wordt minimaal het C1/C2 niveau geëist (voor zowel de bron als doeltaal). Ook voor het tolken in justitiële settings dient men volgens het Wbtv over het C1 niveau te beschikken. Het taalniveau van het Nederlands en diverse moderne vreemde talen zijn inmiddels toetsbaar.

Het taalniveau van de NGT kan pas getoetst worden zodra het assessment toolkit van C1/C2 beschikbaar is.

De NBTG zal de ontwikkelingen rondom het ERK volgen en zonodig de informatie aanvullen en/of aanpassen.

Meer informatie:
Website ERK
PDF Europees Referentiekader voor Talen Gebarentalen
Website PROSIGN
Kennisbank NGTV