De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal

Het afgelopen jaar raakten de ontwikkelingen rondom Tolken op Afstand in een stroomversnelling. Dit komt onder andere door de nieuwe Telecomwet, waarbij telefonie toegankelijk gemaakt moet worden voor dove en slechthorende mensen, die naast tekst ook via beeld in NGT willen telefoneren. In opdracht van Dovenschap is er literatuuronderzoek gedaan en zijn er testen uitgevoerd op het gebied van telecomtoken en tolken op afstand.

De verwachtingen van de tolkgebruiker en de geleverde tolkdiensten komen niet altijd overeen. Door middel van een landelijk onderzoek maakten Maya de Wit en Irma Sluis een inventarisatie van welke kwaliteiten dove tolkgebruikers belangrijk vinden in een tolk en hoe deze de keuze voor een tolk bepaalt. Aan dit onderzoek werkten meer dan 200 Nederlandse dove tolkgebruikers mee.

Gisteren ging de nieuwe website van het Nederlands Gebarencentrum online. De vormgeving is geheel gewijzigd en aangepast aan de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo die eerder al geïntroduceerd zijn. Via de blokken op de homepage hebben bezoekers toegang tot informatie in Nederlands en NGT.

Roos Stellaard, klassenassistent bij Kentalis Signis in Amsterdam, werkte met haar gezin mee aan de documentaire ‘Moet je horen!’. De film gaat over een dove vader en zijn horende zoon Tristan. Wanneer de vader geen trainer mag worden van het team Tristan, merkt de tienjarige jongen hoe gescheiden de wereld van doven en horenden is. Op zaterdag 19 oktober gaat de documentaire, besloten, in première. De documentaire is 25 oktober te zien bij Cinekid en wordt ook tijdens het IDFA festival in Amsterdam vertoond.

De race om stemmen te winnen voor Website van het Jaar is weer losgebarsten. De website van de Nationale OnderwijsGids is ook genomineerd. De organisatie heeft een leuk promotiefilmpje in gebarentaal over de nominatie gemaakt.  

Pagina's