Zoeken

Wetsvoorstel erkenning Nederlandse Gebarentaal

Vanuit Dovenschap hebben met name Eva Westerhoff en Corrie Tijsseling zich jaren ingezet voor de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. Hun inspanningen worden nu mogelijk beloond.


De Tweede Kamer heeft op dinsdag 1 september een initiatiefwetsvoorstel behandeld om de Nederlandse Gebarentaal (NGT) juridisch te erkennen. 

Het initiatiefwetsvoorstel is ingediend door de Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Attje Kuiken (PvdA) en Jessica van Eijs (D66).

De erkenning van gebarentaal versterkt de positie van de gebruikers van de Nederlandse Gebarentaal. Dove mensen kunnen zich nadrukkelijker beroepen op ondersteuning in hun eigen taal. Het wetsvoorstel pleit voor erkenning van de NGT als officiële taal, en het gebruik van NGT door de rijksoverheid. Ook beoogt het voorstel om een Orgaan voor de Gebarentaal in te stellen als adviesorgaan om de overheid en belangenorganisaties te kunnen adviseren.


Het debat vindt plaats in twee rondes, zogeheten termijnen. Tijdens de eerste termijn, op 1 september, spraken eerst de betrokken Kamerleden namens hun fractie en daarna de Tweede Kamerleden die het wetsvoorstel hebben ingediend.

Het debat was live te volgen en is hier nog te bekijken mocht je die gemist hebben.


We zullen jullie op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen m.b.t. het wetsvoorstel.