Zoeken

Wet erkenning Nederlandse gebarentaal aangenomen door de Tweede Kamer!

Vanmiddag was het eindelijk zover: de Tweede kamer heeft het wetsvoorstel Wet erkenning Nederlandse gebarentaal unaniem aangenomen!


Het is een spannende dag geweest vandaag voor de Dovengemeenschap en met name voor Eva Westerhoff en Corrie Tijsseling die zich namens Dovenschap vele jaren hebben ingespannen om de Nederlandse gebarentaal  erkend te krijgen in een wettelijke regeling.


Het wetsvoorstel beoogt de volgende zaken te regelen met betrekking tot de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal:

1. Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal als officiële taal;

2. Bevordering van gebruik van Nederlandse Gebarentaal door de rijksoverheid;

3. Instellen van een Orgaan voor de Gebarentaal (waarin doven goed vertegenwoordigd zijn) als adviesorgaan.


Moties van Kamerleden over de onderwijsvoorziening voor doven en slechthorenden ouder dan 30 jaar en over de tolkvoorziening voor doven en slechthorenden in sociale werkplaatsen zijn aangehouden.


De wet zal hierna nog door de Eerste Kamer behandeld worden; pas als de Eerste Kamer ook instemt met het wetsvoorstel, zal deze definitief ingevoerd worden.