Zoeken

Wet Centraliseren Tolkvoorzieningen aangenomen door Tweede Kamer!

Bijgewerkt: 11 nov 2020

Op 12 maart 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Centraliseren Tolkvoorzieningen. Met die wet wordt voorkomen dat de tolkvoorziening gedecentraliseerd wordt naar meerdere partijen, een rampscenario dat in 2014 bijna werkelijkheid werd.


Met de wet wordt voorkomen dat de kennis m.b.t. tolkvoorzieningen versnipperd raakt en dat er allerlei verschillende tarieven en regels gaan gelden. Alle tolkvoorzieningen komen op 1 plaats, bij 1 uitvoerder, met 1 loket. Dat loket gaat vanaf 1 juli 2019 in werking. Daarna wordt verder gewerkt aan de harmonisering van de tolkvoorzieningen. Harmonisatie wil zeggen dat dezelfde regels en tarieven voor alle domeinen gaan gelden: arbeid, onderwijs en leefsfeer.


Naar aanleiding van de breed gedragen motie van de PvdA-fractie wordt aandacht besteed aan een aantal knelpunten, zoals onderwijs 30+, tolkvoorziening voor ZZP-ers, en de tolkvoorziening voor WSW-medewerkers, met als doel om tot oplossingen te komen. Punten waar de kerngroep verschillende keren aandacht voor heeft gevraagd. Die knelpunten zijn in het debat in de Tweede Kamer benoemd, evenals het pleit om het prikbord-systeem zoals Tolknet heeft, ook bij het nieuwe loket in te stellen. Deze punten werden door verschillende Kamerleden naar voren gebracht in het debat. Het antwoord van minister Hugo de Jonge (die tijdens het debat liet zien dat hij enkele gebaren kent) was dat alle punten meegenomen worden in het overleg dat de belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken regelmatig voeren met VWS, SZW, OCW en UWV. De kerngroep mag samen met de belangenorganisaties en beroepsorganisaties tevreden terugkijken naar dit debat na jarenlange lobby-werkzaamheden.


Het hele debat is hier terug te lezen.


De stemmingsuitslagen zijn hier terug te vinden en hier.