Zoeken

Voortzetting debat TK wetsvoorstel erkenning NGT

Op 8 september heeft de Tweede Kamer het debat voortgezet over het wetsvoorstel tot erkenning van de Nederlandse gebarentaal. Over dit wetsvoorstel hebben we jullie eerder geïnformeerd. Het debat is hier terug te zien.


Tijdens het debat is een aantal moties ingediend door Kamerleden, namelijk over

- onderwijsvoorzieningen voor personen met een handicap die 30 jaar of ouder zijn

- het actief informeren van de gemeenschap van doven en slechthorenden over verankering van dit wetsvoorstel in beleid en wetgeving, indien het wetsvoorstel in beide Kamers wordt aangenomen

- de vertaling in de Nederlandse Gebarentaal van ten minste het wekelijkse vragenuur, de Algemene Politieke Beschouwingen en het slotdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen, en het verzoek de Kamer hierover binnen twee maanden te informeren

- het recht op een tolk voor dove gebarentaligen in een sociale werkplaats.


De kerngroep harmonisatie tolkvoorziening is eveneens in overleg met de betrokken departementen van SZW en OCW over de tolkvoorziening voor het onderwijs en de tolkvoorziening in de sociale werkplaatsen. Mochten deze moties aangenomen worden, dan zou dat een stimulans van het overleg hierover kunnen zijn.