Zoeken

Verslag overleg 22 januari 2020 met UWV

Bijgewerkt: 11 nov 2020

Maatwerkconcept en tolkentekort


De kerngroep heeft op 22 januari een overleg gevoerd met het UWV en SZW over de hardheidsclausule die gehanteerd wordt door het UWV in het werkdomein en over de aanpak van (onderzoek naar) het ervaren tolkentekort.


Maatwerkconcept

De kerngroep wil graag dat het UWV niet meer de hardheidsclausule toepast (wat betekent: alleen in uitzonderlijke gevallen meer dan 15% van de werkuren toekennen), maar een maatwerkconcept hanteert. Dat houdt in dat individueel beoordeeld zou moeten worden hoeveel uren tolkvoorziening in de desbetreffende functie moeten worden toegekend aan een tolkgebruiker.


De kerngroep voelt zich hierin gesteund door de motie Kerstens, die Kamerlid Kerstens heeft ingediend tijdens de behandeling van de Wet Centraliseren Tolkvoorziening. Daarin is aangegeven dat de tolkvoorziening in het werkdomein maximaal zou moeten bijdragen aan het kunnen participeren van betrokkenen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en daarmee in onze samenleving.


Het UWV is hier zeer terughoudend in en stelt dat het niet zomaar het beleid kan wijzigen omdat er dan een wetswijziging aan te pas moet komen aangezien de hardheidsclausule in een wettelijke regeling (het Reïntegratiebesluit) is vastgelegd.

UWV gaat nu samen met SWZ bekijken of en zoja welke beleidswijzigingen mogelijk zijn.


Tolkentekort

Het UWV heeft, ondanks ons verzoek daartoe, geen onderzoek naar het tolkentekort ingesteld.

We hebben afgesproken dat de NBTG en NSV suggesties zullen aandragen voor oplossingen om het algemene tolkentekort en het tekort in de achterwacht aan te pakken.


Daartoe hebben wij samen met de NSV een enquête opgesteld die wij binnenkort onder onze leden zullen uitzetten.

We hopen dat jullie die enquête in grote getale zullen invullen, zodat we een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van dit gesignaleerde probleem.