Zoeken

Urencriterium in TOZO-regeling zzp-ers

Bijgewerkt: 11 nov 2020


Van enkele leden hebben wij vragen ontvangen over het urencriterium in de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO-regeling) en ook op de Facebook-pagina 'Wat Als' is te lezen dat er hierover vragen zijn.

Ook is er verwarring over de vraag of je eerst je spaargeld moet opmaken alvorens een aanspraak op de TOZO te doen.


Om te bepalen of je al dan niet in aanmerking komt voor een TOZO  kan je uitgaan van de regels die de rijksoverheid gepubliceerd heeft en van de regels van jouw gemeente.

Er wordt dus niet naar je vermogen of naar het inkomen van je partner gekeken. Staatssecretaris Van Ark heeft een moreel appel gedaan op degenen die écht veel vermogen hebben in de vorm van spaargeld of andersoortig vermogen en/of een partner met een hoog inkomen: haar verzoek is om in zo'n geval geen aanspraak te maken op de TOZO.


Het is echter niet de bedoeling dat je je pensioengeld gaat aanspreken, aangezien dat geld uiteraard voor je pensioen bestemd is.


Iedereen moet voor zichzelf bepalen of men al dan niet aanspraak op de TOZO maakt. Als je aan de regels voldoet, kan de uitkering niet teruggevorderd worden.


De overheid heeft (nog) niet laten weten of het urencriterium (1225 uren per jaar werkzaam zijn als zzp-er) geschrapt zal worden. Wij hebben hierover contact gehad met PZO en ZZP-Nederland omdat er ook NBTG-leden zijn die door het urencriterium geen recht op een TOZO-uitkering hebben.

PZO en ook ZZP-Nederland voeren inmiddels een lobby bij de overheid waarin zij er op aandringen om het urencriterium (en andere eisen) te laten vallen. PZO heeft een persbericht geschreven over dit onderwerp.


Het is dus mogelijk dat er nog verandering gaat komen in de criteria om voor een TOZO in aanmerking te komen.