Zoeken

Uitnodiging ALV 13 april 2021

Beste leden,


Over zes weken zal op 13 april de Algemene Leden Vergadering plaats vinden van 19.00u tot 21.00u.

We nodigen je van harte uit om aan deze ALV deel te nemen.

De ALV zal vanwege de coronamaatregelen geheel online plaatsvinden.

Tijdens de ALV worden onder andere het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 besproken en ter stemming gebracht. Op de ALV zal er verder gelegenheid zijn om van gedachten te wisselen over recente ontwikkelingen en overige vragen.

De agenda, de notulen, het jaarverslag, de jaarrekening en de overige stukken zijn vanaf 23 maart te vinden op de NBTG-website.


Reacties op stukken

Om ervoor te zorgen dat de notulen, het jaarverslag en de jaarrekening in korte tijd kunnen worden behandeld, is er een schriftelijke feedbackronde ingelast. Dat betekent dat iedereen gevraagd wordt om opmerkingen met betrekking tot deze stukken vóór 5 april per mail naar info@nbtg.nl te sturen. Het bestuur bekijkt of er op basis van de feedback nog aanpassingen gedaan moeten worden en vervolgens zullen alle definitieve stukken uiterlijk 8 april verstuurd worden, zodat iedereen deze tijdig ontvangt en er op de ALV over gestemd kan worden.


Vragen aan het bestuur

Er is ook weer tijd gereserveerd om met het bestuur van gedachten te wisselen over zaken die spelen in het werkveld en om vragen te stellen over issues die het bestuur de afgelopen maanden heeft opgepakt. Om dit in goede banen te leiden willen we jullie verzoeken om vragen vooraf per mail aan ons te sturen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk vragen beantwoord kunnen worden op de ALV.

Je kunt je vragen vóór 5 april mailen naar info@nbtg.nl.


Aanmelden

Wij hopen zoveel mogelijk leden op de online ALV te zien, zodat we gezamenlijk een goede inhoudelijke discussie kunnen voeren en we als vereniging weer input hebben om mee verder te gaan. Heb je zin om je aan te melden, geef je dan uiterlijk 9 april op via de knop ‘ledenadministratie’ op de website. Daar kun je in de agenda zien dat een ALV is gepland op 13 april van 19.00u tot 21.00u. Als je op ‘ALV’ klikt, kan je je aanmelden.

Jullie hebben eerder een bericht van ons ontvangen via de mail met informatie over hoe je je kan aanmelden voor de ledenadministratie (ook wel ‘ledenportal’ door ons genoemd).


Machtiging

Er kan tijdens de ALV worden gestemd door de aanwezige tolkleden. Indien je niet aanwezig kunt zijn, is het mogelijk om een mede-tolklid, dat wel bij de de ALV aanwezig is, te machtigen om voor jou te stemmen. Ieder tolklid kan maximaal één ander tolklid machtigen omdat het technisch gezien niet mogelijk is (doordat de ALV online wordt gehouden) om meer dan één extra stem door machtiging te registreren. Je kunt een collega machtigen door het machtigingsfomulier ingevuld naar ons te mailen. Je mag ook een (duidelijke) foto maken van het ingevulde machtigings-formulier en dit naar ons mailen (info@nbtg.nl). Het machtigingsformulier is eveneens vanaf 23 maart bij de ALV-stukken te vinden op de website.


Heb je nog vragen, neem dan contact op met het NBTG-secretariaat (info@nbtg.nl).


Tot ziens op 13 april!


Met vriendelijke groet,


namens het NBTG bestuur,Kees-Ate van der Meer, voorzitter