Zoeken

Tolken op afstand

Dit is een moeilijke tijd voor iedereen, voor jullie en ook voor jullie klanten. Wij wonen in onze functie bijeenkomsten en overleggen bij waardoor wij met veel personen in contact komen. Hierdoor worden tolken en tolkgebruikers aan risico’s blootgesteld.


Op dit moment hebben wij geen richtlijnen of advies van de overheid of de gezondheidszorg ontvangen over de wijze waarop tolken moeten handelen wanneer zij mogelijk te maken krijgen met geïnfecteerde patiënten en in urgente situaties.

Wij proberen deze informatie nog te achterhalen.

Dit gebrek aan toegankelijke informatie brengt zowel tolkgebruikers als tolken in gevaar.


Het is dus aan de tolken om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke gezondheid en daarmee anderen te beschermen. Tolken kunnen dus opdrachten weigeren of afzeggen als zij zelf risico lopen om besmet te raken met het coronavirus of daardoor mogelijk andere mensen in gevaar brengen.


In deze uitzonderlijke omstandigheden is het tolken op afstand een optie om besprekingen, bijeenkomsten en sociale contacten toch doorgang te laten vinden en daarmee de participatie van Doven aan de maatschappij zo goed mogelijk te blijven faciliteren.


Een aantal leden heeft het initiatief genomen om algemene richtlijnen voor het tolken op afstand op te stellen, zowel voor tolkgebruikers als voor tolken.

Wij zijn blij met dit initiatief.


Het is begrijpelijk dat we zoeken naar oplossingen om met deze crisis om te gaan en dat veel collega’s de komende weken moeten uitproberen of en hoe tolken op afstand werkt. Wij willen hen daarbij ondersteunen met onderstaande (aanvullende) adviezen over tolken op afstand.


De World Federation of the Deaf (WFD) en de World Assocation of Sign Language Interpreters (WASLI) bevelen aan dat tolken op afstand via videolink een optie is die alleen tijdelijk en, waar alleen noodzakelijk, ingezet moet worden. Niet iedere situatie leent zich voor tolken op afstand.


De NBTG heeft in het verleden een adviesstuk opgesteld waarin wordt aanbevolen dat tolken aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. We begrijpen echter dat het in deze tijden niet altijd mogelijk is om aan (alle) genoemde kwaliteitseisen te voldoen, en dat deze optie van tijdelijke aard is zolang de maatregelen i.v.m. corona van kracht zijn.


We moeten ons ook bewust zijn van mogelijke knelpunten als bescherming van persoonsgegevens in het kader van de AVG, intellectueel eigendom (auteursrecht) en de eventuele verspreiding van opnames. Maak hierover goede afspraken met alle betrokken partijen.


Mocht er een opname gemaakt worden, dan bevelen wij aan een zichtbare disclaimer aan de opname toe te voegen waarin vermeld staat dat deze vertaling via video en audio live is opgenomen en uitsluitend bedoeld is om de communicatie tussen deelnemers in die sessie te faciliteren.