Zoeken

Resultaten enquête tolkentekort

Bijgewerkt: 11 nov 2020

Een aantal weken terug hebben de NBTG en de NSV de enquête naar het tolkentekort afgerond. 


Op dit moment is het vreemd om hierover te berichten, aangezien er door de vele annuleringen vanwege het coronavirus geen sprake meer is van een tolkentekort.

Desalniettemin willen we jullie toch informeren over de resultaten van de enquête.


We zijn verheugd over het grote aantal tolken dat heeft deelgenomen aan de enquête: 223 tolken NGT, 48 schrijftolken, 18 combi-tolken en 7 studenttolken NGT.

Hiervan hebben 263 personen de enquête volledig voltooid.


Achterwacht

Uit de resultaten blijkt dat weinig tolken NGT zich beschikbaar stellen voor de achterwacht waarvoor verschillende oorzaken worden aangewezen. Schrijftolken kunnen zich niet beschikbaar stellen omdat de achterwacht alleen voor tolken NGT openstaat.


Algemeen tolkentekort

Wat uit de enquête naar voren komt is dat de respondenten twee soorten tekorten aanwijzen. Er zou een regionaal tekort aan tolken zijn, met name in de noordelijke provincies, in Zeeland en in Limburg. En men ervaart een tekort bij (last-minute) korte opdrachten, voornamelijk in het leefdomein, zoals doktersbezoek en begrafenissen.


Tolkopdrachten worden meestal afgewezen omdat ieders agenda al vol zit, vaak door opdrachten in het onderwijs.


In de enquête worden verschillende mogelijke oplossingen genoemd voor het tolkentekort.

Een aantal tolken geeft aan, soms onder bepaalde voorwaarden, meer uren te willen werken. Andere oplossingen die genoemd worden, zijn onder andere een hoger starttarief voor korte opdrachten, het vergoeden van alle gereisde kilometers en een efficiëntere bemiddeling tussen tolken en tolkgebruikers.


Hier kun je de resultaten van de enquête nader bekijken.


Het is onder deze omstandigheden nog onduidelijk wanneer de kerngroep met het UWV en Tolkcontact de resultaten van deze enquête gaan bespreken om te bekijken hoe het tolkentekort aangepakt moet worden. Waarschijnlijk zal dat pas over een aantal maanden gebeuren.


We houden jullie op de hoogte van verder ontwikkelingen.