top of page
Zoeken

Recht op tolkvoorziening in het symbiose-onderwijs

Bijgewerkt op: 7 apr. 2022


Als een leerling van een cluster-2-school tegelijkertijd een aantal uren/dagen (maximaal drie dagen) regulier onderwijs volgt, ook wel symbiose-onderwijs genoemd, krijgt zij/hij tot nu toe geen tolkuren toegewezen voor het volgen van regulier onderwijs. Het ministerie van OCW is namelijk van mening dat dergelijke kosten onder het budget van de cluster-2-scholen vallen en dat zij dus de kosten van de tolk moeten betalen: de cluster-2-school zouden zo immers kosten besparen. Het budget dat de cluster 2-scholen ontvangen, is echter niet bedoeld voor de bekostiging van tolken.

Voor leerlingen van cluster-2 scholen die regulier onderwijs volgen, bestaat er dus momenteel geen zelfstandig recht op een tolkvoorziening, terwijl dove kinderen wel worden gestimuleerd om deel te nemen aan het regulier onderwijs.


Dovenschap en FODOK hebben via een lobby ervoor gezorgd dat er o.a. door middel van de motie Kerstens (motie van 7 maart 2019 bij de Wet centraliseren tolkvoorziening) aandacht van de politiek is gekomen voor verbetering van de tolkvoorziening op dit terrein.


De Kerngroep harmonisatie tolkvoorziening heeft daarna overleg over de ontbrekende tolkvoorziening in het symbiose-onderwijs gevoerd met het betrokken ministerie van OCW.

Onlangs heeft de kerngroep het goede nieuws ontvangen dat het ministerie van OCW er voor gaat zorgen dat leerlingen van cluster 2-scholen die deels regulier onderwijs volgen alsnog een zelfstandig recht op een tolkvoorziening zullen krijgen.


Het UWV zal eerst nog een uitvoeringstoets verrichten (uitzoeken of het nieuwe beleid uitvoerbaar is voor het UWV) alvorens de beleidsregels van het UWV aangepast zullen worden om het recht op een tolkvoorziening te realiseren.

bottom of page