Zoeken

Presentatie nieuwe bestuursvorm/aanvullende ALV-stukken


De agenda voor de ALV van 14 april is aangevuld met het onderwerp 'nieuwe bestuursvorm'.


Omdat het waarschijnlijk lastig is om tijdens een ALV op afstand een goede presentatie te geven over dit onderwerp, heeft onze voorzitter een video gemaakt hierover die voorafgaande aan de ALV bekeken kan worden. Daarin informeert hij jullie over de ontwikkelingen rondom een nieuwe bestuursvorm voor de NBTG.


Mocht je vragen hebben over dit thema, stuur die dan vóór 6 april naar ons toe via info@nbtg.nl. Deze vragen kunnen dan tijdens de ALV beantwoord worden.


Ook kan je hier het verslag van de kascommissie over de jaarrekening 2019 vinden. De jaarrekening en de toelichting zijn gisteren al naar jullie verstuurd.


Op de website staan alle stukken bij elkaar.