Zoeken

Peiling over aanvullend programma na ALV

Na de ALV van 7 november a.s. willen we aansluitend een extra programma aanbieden aan onze leden.

Jans Kandelaars en Tina van Dijk willen weer een PubQuiz organiseren en daarnaast dachten we zelf aan een webinar over tolken op afstand en/of over het Covid 19- onderzoeksproject van Maartje de Meulder en Oliver Pouliot.


Voordat we deze PubQuiz en webinars willen (laten) organiseren zouden we graag input van jullie ontvangen: aan wat voor programma zouden jullie graag willen deelnemen, aansluitend aan de ALV?


Het is daarbij mogelijk om via Zoom een paar activiteiten tegelijkertijd aan te bieden.


Willen jullie ons uiterlijk 27 september laten weten welke ideëen jullie hierover hebben via info@nbtg.nl? Dan hebben we daarna nog tijd om een en ander te organiseren.


Alvast bedankt!