Zoeken

Overleg met UWV over tolkentekort en 15%-norm

Bijgewerkt: 11 nov 2020

A.s. woensdag 22 januari heeft de kerngroep Harmonisatie Tolkvoorziening een overleg met het UWV waarin we een paar onderwerpen zullen bespreken.


Al enige maanden terug heeft de kerngroep het UWV verzocht een onderzoek in te stellen naar het tolkentekort dat alom gesignaleerd wordt. Wij willen graag achterhalen in welke situaties (domeinen) er een tolkentekort is, in welke gebieden van Nederland (geografisch), op welke dagdelen en bij welk type tolken.

Op het overleg gaan we bespreken hoever het UWV met dit onderzoek gekomen is en wat de resultaten zijn.


Ook als het onderzoek niet ver gevorderd is, zullen we bespreken welke mogelijke oplossingen er voor het tolkentekort (met name in de achterwacht) aan te dragen zijn. We zagen dat die discussie vandaag ook op de Facebookgroep 'Wat Als' gevoerd werd.

Er zijn daar waardevolle suggesties gedaan, die we zeker mee zullen nemen in ons overleg.


Daarnaast staat woensdag de 15%-norm, die in werksituaties gehanteerd wordt door het UWV, op de agenda. Wij willen dat het UWV 'op maat' gaat werken. Nu gaat het UWV uit van één norm; iedere tolkgebruiker in het werkdomein heeft recht op een aantal uren tolkvoorziening van 15% van het aantal werkzame uren. In sommige beroepen, vooral uitgeoefend door hoger opgeleide tolkgebruikers, voldoet die 15%-nom niet.

Wij gaan met UWV bespreken wat een 'maatwerk-concept' zou moeten inhouden en welke criteria daarvoor aan te leggen zouden zijn.


We zullen jullie op de hoogte houden van de uitkomsten van dit overleg.