Zoeken

Onderzoeksrapport TOA en COVID-19 gepubliceerdOnderzoeksrapport TOA en COVID-19

Onderzoeksrapport TOA en COVID-19 gepubliceerd

Alle leden hebben de oproepen voorbij zien komen om mee te werken aan het onderzoeksproject over tolken op afstand in tijden van Covid-19 van Maartje de Meulder en Oliver Pouliot.

Het onderzoeksrapport is nu gepubliceerd, je kan het hier lezen.


Uit het internationaal onderzoek onder ruim 2.600 tolken gebarentaal blijkt dat de coronacrisis en het thuiswerken grote invloed hebben op het werk van tolken. Tolken op afstand levert meer stress op en zorgt voor een zwaardere cognitieve belasting. Een ruime meerderheid zegt daarnaast vóór de pandemie nooit of slechts heel af en toe op afstand te hebben getolkt. Bovendien geeft diezelfde meerderheid aan geen training te hebben gehad in tolken op afstand


Uit het onderzoeksrapport blijkt dat Maartje de Meulder en Oliver Pouliot een relatief hoog aantal tolken NGT uit Nederland hebben weten te bereiken (relatief het hoogste van alle landen die deelnamen).

Maartje bedankt allen die aan het onderzoek hebben deelgenomen daarom nog eens van harte daarvoor!