Zoeken

NBTG Studieavonden in april en mei

Tijdens de webinar op 16 maart van Maartje de Meulder en Oliver Pouliot hebben de vele deelnemers kunnen horen dat het tolken op afstand een vaardigheid is, die we ons vorig jaar noodgedwongen eigen hebben gemaakt. Het verdient echter meer aandacht, volgens hen. Deze manier van tolken zal blijven bestaan, met al zijn voor- en nadelen. Oefening, inzicht en scholing zijn belangrijk, want het is beslist niet hetzelfde als tolken in een live situatie. De NBTG wil daar gehoor aan geven door een reeks nascholingen te geven met als thema: Tolken op afstand. Ook zullen er weer oefensessies worden georganiseerd.


Studieavond op woensdag 21 april


Oefensessies 19 – 20 uur

- Tolken naar gesproken Nederlands

- Vingerspellen

- Lexicon thema: Naamgebaren in de politiek

- Lexicon thema: De digitale wereld


Nascholing 20.30 – 22 uur

Tolken op afstand: de techniek

Krijg vertrouwen in je digitale skills. Tips en tricks vanuit de praktijk.

Door Mirjam Stolk en Luca KonradStudieavond op donderdag 20 mei


Oefensessies 19 – 20 uur

- Tolken naar gesproken Nederlands

- Vingerspellen

- Lexicon thema: nader te bepalen


Nascholing 20.30 – 22 uur

Tolken op afstand: tolkvaardigheden

Een praktische training over tolken op afstand in het algemeen en blikrichting en beurtnemen in het bijzonder.

Door Mariska Bijsterveld


Informatie en aanmelding

Voor meer informatie over kosten, RTGS uren en aanmelden voor beide studieavonden:

info nascholingen NBTG

Graag tot ziens op een Studieavond!


NBTG Werkgroep Ontwikkeling & Scholing