Zoeken

NBTG niet meer aangesloten bij PZO in 2021

Zoals we al vorig jaar aan jullie gemeld hebben zijn we vanaf 2021 niet meer aangesloten bij het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) omdat er vorig jaar financiële en bestuurlijke problemen bij PZO waren.

Al eerder hebben wij om die reden het lidmaatschap opgezegd per 1 januari 2020, maar zijn we wel 'aangeslotene' gebleven zodat leden de tijd hadden om in 2020 om te zien naar een andere verzekeraar voorzover zij een collectieve verzekering via PZO hadden afgesloten. Als 'aangeslotene' zijn we niet aansprakelijk voor hetgeen het PZO-bestuur doet of nalaat.


We adviseren jullie om je (individueel) bij ZZP-Nederland aan te sluiten. Deze organisatie (een stichting overigens) behartigt eveneens de belangen van zzp-ers en biedt daarnaast verzekeringen met kortingen aan haar leden. ZZP-Nederland heeft bovendien ook een juridische helpdesk waarop je je kan abonneren.

Wij zijn met ZZP-Nederland overeengekomen dat onze leden voor een bedrag van

€ 18,50 ex btw (i.p.v. € 22,50) bij hen lid kunnen worden.

Een abonnement op de juridische helpdesk van ZZP-Nederland kost € 75,00 ex btw per jaar.


Volgende week ontvangen jullie een email van ons waarin een link is opgenomen. Via deze link kan je je aanmelden bij ZZP-Nederland, zodat men daar weet dat je NBTG-lid bent en in aanmerking komt voor de korting.