Zoeken

Leden gezocht voor werkgroep Goudzoekers


Wij zijn op zoek naar (minimaal drie en maximaal zeven) leden die zitting willen nemen in de nieuw op te richten werkgroep Goudzoekers.

De werkgroep Goudzoekers heeft als taak om aanvullende inkomsten te verwerven voor de NBTG zodat er voldoende budget is om aan alle doelstellingen uit het werk- en beleidsplan te kunnen werken.

Daarvoor moet gezocht worden naar andere inkomstenbronnen dan alleen de lidmaatschapsgelden en de inkomsten uit nascholingen.


De werkgroep krijgt de taak toebedeeld om te onderzoeken op welke wijze de NBTG aanvullende inkomsten kan verwerven, zoals via donaties, affinity-marketing, sponsoring, subsidies, etcetera en voert activiteiten uit om deze inkomsten (proberen) te verwerven.


In een opdrachtformulier van het bestuur is de bovenstaande taakomschrijving nader toegelicht.

De werkgroep rapporteert regelmatig aan het bestuur over de vorderingen van de werkzaamheden van de werkgroep. Vanuit het bureau van de NBTG wordt ondersteuning geboden bij de uitvoering van diverse organisatorische en administratieve taken.


De op te richten werkgroep Goudzoekers heeft een belangrijke taak omdat we door aanvulling van onze inkomsten meer mogelijkheden hebben om de doelstellingen van onze vereniging te verwezenlijken.

Ben je enthousiast geworden door deze oproep en wil je tijd en energie steken in jouw beroepsvereniging? Herken jij je in onderstaand profiel?

Laat het ons dan weten door uiterlijk 29 januari a.s. een email met korte motivatie te sturen naar info@nbtg.nl.Functieprofiel leden werkgroep Goudzoekers


Van een lid van de werkgroep Goudzoekers wordt het volgende verwacht.


Vaardigheden en attitude:

  • Is enthousiast over de doelstelling van deze werkgroep;

  • Is innovatief in het bedenken van nieuwe inkomensstromen;

  • Kan goed samenwerken met anderen;

  • Is besluitvaardig;

  • Is goed in de uitvoering/begeleiding van de benodigde activiteiten.


Beschikbaarheid:

  • Is bereid om gedurende minimaal een jaar gemiddeld 2-4 uur per maand in de werkgroep te steken.