Zoeken

Kwaliteitscriteria tolken op afstand

Bijgewerkt: 11 nov 2020


Nog meer tips voor het tolken op afstand.


Wouter Bolier heeft als projectmedewerker gewerkt aan het project Kwaliteitscriteria Teletolk.


Hij heeft een twitterdraadje gemaakt waarin concrete tips en informatie staan en heeft ons verzocht dit met onze leden te delen.


Hij hoopt dat daarmee de opgebouwde ervaringen en expertise van vorige gezamenlijke projecten in deze moeilijke tijden van nut kunnen zijn voor tolken en tolkgebruikers.