Zoeken

Justitietolken NGT staken

Bijgewerkt: 11 nov 2020

Een actiegroep Registertolken en –vertalers is een petitie gestart waarin zij verschillende eisen hebben opgeschreven m.b.t. een eerlijke rechtsgang voor dove verdachten en asielzoekers, de positie van registertolken en de kwaliteit van de dienstverlening. In de petitie is eveneens aangekondigd dat er verschillende acties gevoerd zullen worden, waaronder staking deze week.


Justitietolken NGT gaan vanaf deze week ook in staking, zo hebben zij aangekondigd in een persbericht dat gisteren bij ons is binnengekomen.

In het persbericht geven de justitietolken aan dat zij al jaren ondergewaardeerd zijn binnen het justitiële domein en om die reden komende week in deze settings niet zullen tolken.


Daarnaast wordt in het persbericht bezwaar aangetekend tegen de verlaging van het opleidingsniveau van C1 naar B2-niveau om voor inschrijving in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers in aanmerking te komen, omdat daarmee de rechtspositie van dove verdachten en asielzoekers wordt verzwakt. Zij hebben dan immers geen gegarandeerde toegang tot een gespecialiseerde tolk NGT die de SIGV-opleiding tot justitietolk heeft gevolgd.


De NBTG heeft eind januari een overleg met het ministerie van Justitie & Veiligheid, waar deze bespreekpunten die door de justitietolken naar voren zijn gebracht, meegenomen zullen worden.