Zoeken

Indexering tolktarieven per 1 januari 2021/ Cebeonrapport


Op ons verzoek heeft het UWV ons bericht met welk percentage de tolktarieven geïndexeerd worden per 1 januari 2021.


De uurvergoedingen worden verhoogd met 3,78%. De reisvergoedingen worden verhoogd met 1,11%.


Per 1 januari 2021 zijn de normbedragen als volgt:

Uurvergoeding tolk werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW): € 57,85

Uurvergoeding tolk leefdomein (bedrag excl. BTW): € 59,43

Reisvergoeding tolk onderwijs/werkdomein (bedrag excl. BTW): € 0,73

Reisvergoeding geregistreerde tolk leefdomein (bedrag excl. BTW): € 0,62


Ondertussen zijn wij nog steeds in discussie met het UWV over de uitkomsten van het Cebeonrapport waarin onderzocht is wat een marktconform tarief is voor tolken NGT en schrijftolken. De NSV heeft een deskundige (een accountant) een rapportage op laten stellen over het Cebeonrapport. Die rapportage ondersteunt onze kritiek op het Cebeonrapport, waarvan het belangrijkste punt is dat Cebeon tolken vergelijkt met werknemers (leerkrachten en verpleegkundigen) om tot een representatief uurtarief te komen, maar daarbij niet incalculeert dat werknemers bepaalde rechtszekerheid hebben; rechten die zzp-ers niet hebben, zoals doorbetaling van het loon bij werkloosheid, 100% doorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en doorbetaling van extra verlofdagen. Om die reden zou Cebeon volgens ons en de accountant-deskundige een bedrag voor 'ondernemersrisico' moeten opnemen in het representatief uurtarief, wat Cebeon niet gedaan heeft.

Daarnaast loopt de vergelijking met werknemers ook op andere punten mank omdat deze werknemers meer verlofuren hebben dan waarmee in de berekening voor een representatief uurtarief voor tolken rekening is gehouden.

Bovendien draagt de werkgever bij in de premies voor de sociale lasten.

Vanwege deze voor werknemers gunstige aspecten zouden tolken, naar onze mening, ter compensatie een hoger representatief uurtarief moeten ontvangen.


Momenteel wachten we de reactie van het UWV en Cebeon af. Volgend jaar zullen wij jullie wederom informeren over de verdere ontwikkelingen rondom het Cebeonrapport.