Zoeken

Nabetaling indexering reisvergoedingen

Bijgewerkt: 11 nov 2020

Zoals eerder door ons is gemeld heeft het UWV per abuis de reisvergoedingen niet juist geïndexeerd in 2019 en daardoor ook niet in 2020.

Echter is de berekening van de indexering per 1-01-2020 weer opnieuw (naar beneden) aangepast en is de ingangsdatum voor de indexering niet 1 januari maar 1 juli 2019.

De nabetalingen zullen in de maanden juli en augustus worden uitgekeerd.


Onderstaand bericht hebben we van het UWV ontvangen.

Jullie ontvangen nog een brief van het UWV bij de nabetaling met uitleg en een specificatie erbij.

Met deze mail informeer ik u over de afronding correctie Normbedrag reisvergoeding. Zoals al eerder met u besproken heeft UWV op 01 juli 2019 een fout gemaakt in de berekening indexering van de reisvergoeding geregistreerde tolk onderwijs/werkdomein, als onderdeel van het Normbedragenbesluit. Dit is ontstaan doordat abusievelijk het Consumentenprijsindex (CPI) is gebruikt over het jaar 2019 in plaats van januari 2019. De maand januari  gold namelijk als ijkpunt. In de Staatscourant is daardoor per 01 juli 2019 gepubliceerd € 0,69 terwijl dit € 0,71 dient te zijn. En is op 01 januari 2020 € 0,71 gepubliceerd terwijl dit € 0,72 dient te zijn. Met een wijzigingsbesluit per 01 juli aanstaande wordt de publicatie in de Staatscourant gecorrigeerd. Daartoe heeft de Raad van Bestuur UWV al opdracht gegeven. UWV is gebruikelijk per 01 januari van elk jaar te indexeren. Daarvoor geldt als basis het CPI van september. Omdat er bij uitzondering in 2019 op 01 juli is geïndexeerd, gold daar bij uitzondering  als basis het CPI van januari van dat jaar voor. Normbedrag per 01-07-2019 De berekening is als volgt vastgesteld: De consumentenprijsindex op januari 2018 was 101,82 en op januari 2019 104,05 een factor van 1,022. Bij een tarief van € 0,690 wordt dit € 0,705. Dit is afgerond € 0,71. Normbedrag per 01-01-2020 De berekening is als volgt vastgesteld: De consumentenprijsindex op januari 2019 was 104,05 en op september 2019 106,70 een factor van 1,025. Bij een tarief van € 0,705 wordt dit € 0,723. Dit is afgerond € 0,72. In een verslag dat eerder met u is gedeeld, is abusievelijk ook een bedrag van € 0,74 genoemd. Onhandig en verwarrend van onze kant, waarvoor bij deze verontschuldigingen. Tolken hebben op grond van de correctie van het tarief vanaf 01 juli 2019 recht op een nabetaling tot en met juni 2020. Zij hoeven daarvoor zelf geen actie te ondernemen. Op basis van de door hen gefactureerde kilometers via het UWV Tolkportaal en het systeem van de Berengroep heeft UWV de berekening over 2019 opgesteld. Wij zullen de verschuldigde nabetaling over 2019 in de eerste week van juli 2010 uitvoeren. In de eerste week van augustus 2020 zullen wij de verschuldigde nabetaling over het eerste halfjaar 2020 uitvoeren. Wij moeten de tolken namelijk nog de tijd geven hun facturen over de maand juni 2020 in te dienen. Bij beide nabetalingen krijgen de tolken een brief met uitleg en een specificatie. Wij vertrouwen er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.