Zoeken

Incasso contributie NBTG-lidmaatschap 2020

Bijgewerkt: 22 mei 2020

Door middel van dit bericht willen wij jullie laten weten dat de contributie voor het lidmaatschap van de NBTG op 1 maart a.s. van je bankrekening afgeschreven zal worden.


Zou je er voor willen zorgen dat er voldoende saldo op je bankrekening staat op die datum? Als het lidmaatschapsgeld niet op tijd betaald is door een saldotekort op je bankrekening of doordat het geïncasseerde bedrag gestorneerd wordt, zal het bureausecretariaat eerst een herinnering en een waarschuwing naar je sturen.


Mocht het lidmaatschapsgeld daarna nog niet op de tweede afgesproken datum betaald zijn, dan zijn wij helaas genoodzaakt om een boete van € 20,00 in rekening te brengen. Deze extra administratieve handelingen brengen namelijk kosten met zich.


Wij hopen natuurlijk dat het niet nodig is om deze boete op te leggen.


Mocht je geen automatische incassomachtiging hebben afgegeven, dan ontvang je binnenkort een factuur. Hierbij gelden ook de nieuwe regels bij te late betaling.


Bij vragen over bovenstaande kun je ons mailen via info@nbtg.nl.