Zoeken

Gezocht: vrijwilliger actualiseren informatie tolkvoorziening website

Bijgewerkt: 22 mei 2020

Zoals jullie weten heeft Anke Heij vele jaren op haar website Switch-tolk alle info verzameld die er te vinden was over de tolkvoorziening en over het declareren van je tolkopdrachten. Het was een bron van informatie voor alle tolken met vragen op dat gebied!


De NBTG heeft deze informatie van Anke overgenomen, toen zij haar website uit de lucht haalde.

Ellen Both heeft vorig jaar aangeboden de informatie die Anke verzameld had, te actualiseren en bij te houden. Helaas heeft zij door persoonlijke omstandigheden deze werkzaamheden moeten beëindigen.


Wij zijn dringend op zoek naar iemand die deze taak op zich zou willen nemen. Ben jij op de hoogte van en geïnteresseerd in de regelgeving rondom de tolkvoorziening of ben je bereid je daarin te verdiepen? Wil je een bijdrage leveren aan de NBTG door deze informatie voor onze leden bij te houden op de website?


Meld je dan bij ons aan via info@nbtg.nl