Zoeken

Gezocht: leden klachtencommissie


De klachtencommissie voor klachten over tolken gebarentaal of schrijftolken zoekt nieuwe leden en heeft ons verzocht onderstaande oproep met onze leden te delen.


Wat doet de klachtencommissie?

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die als doel heeft aan tolkgebruikers de mogelijkheid te bieden om een klacht in te dienen over het functioneren van een tolk gebarentaal of een schrijftolk. De klachtencommissie kan bemiddelen om tot een oplossing van de klacht te komen, of een uitspraak doen over het al dan niet gegrond zijn van een klacht.


Ook dient de klachtencommissie als signaleringspost voor wat er aan klachten leeft bij de gebruikers van tolken gebarentaal en schrijftolken en kan deze klachten bespreken met de betrokken organisaties, met als doel te komen tot verbetering van te leveren tolkdiensten en goede samenwerking tussen tolkgebruiker en tolk in het algemeen.


De klachtencommissie komt ten minste éénmaal per jaar bijeen en behandelt gemiddeld enkele klachten per jaar. 


Wie zitten er in de klachtencommissie?

De volledige klachtencommissie bestaat naast de voorzitter uit twee gebruikers van tolken gebarentaal, twee gebruikers van schrijftolken, twee tolken gebarentaal en twee schrijftolken. De klachtencommissie is onafhankelijk werkzaam van de diverse belangenorganisaties.


Wie zoeken wij?


Wij zoeken:

  • twee gebruikers van tolken gebarentaal;

  • twee gebruikers van schrijftolken;

  • een tolk gebarentaal;


Deze personen:

  • beschikken over een open persoonlijkheid en empathie;

  • hebben inzicht in de verschillende posities van tolkgebruiker en tolk;

  • zijn in staat zich onbevooroordeeld en onpartijdig op te stellen.


Interesse?

Voor meer informatie over de functie én voor uw aanmelding kunt u contact opnemen met info@klachttolk.nl.