Zoeken

Enquête tolkentekort

Zoals aangekondigd in een vorig bericht, hebben wij samen met de NSV een enquête opgesteld. In totaal zijn er 14 vragen.


De doelstelling van deze enquête is om te proberen te achterhalen of en waar zich een tekort aan tolken voordoet en welke suggesties wij voor het UWV/SZW hebben om zo’n gesignaleerd tekort op te lossen.


Wij willen bij jullie, onze leden, navragen in hoeverre jullie achter bepaalde suggesties voor oplossingen staan die wij in samenspraak met de belangenorganisaties aan het UWV/SZW zouden kunnen doen en/of jullie mogelijk ook andere oplossingen zien.


De belangenorganisaties van doven en slechthorenden hebben ondertussen een lijst opgesteld van een aantal tolksituaties die, op basis van een voorgestelde prioritering, voorrang zouden moeten krijgen bij de bemiddeling door Tolkcontact.


De enquête richt zich met name op tolken die als zzp-er werken of voor TolkQ, dus niet zozeer op tolken die (alleen) in loondienst werken bij een instelling en niet op studenttolken.

Niettemin zouden wij het zeer op prijs stellen als tolken in loondienst en studenttolken twee vragen willen invullen waarin om oplossingen gevraagd wordt voor een mogelijk tolkentekort. Je wordt hier automatisch naartoe geleid als je invult dat je een tolk in loondienst bent of een studenttolk.


Je hebt tot en met zondag 16 februari de gelegenheid om de enquête in te vullen. Het invullen neemt 10 tot 15 minuten in beslag.


Alvast hartelijk dank voor jullie deelname!