Zoeken

Enquête onderzoek tolken voor doofblinden


Docenten op de IGT&D hebben gemerkt dat de stof die zij in het curriculum aanbieden m.b.t. doofblindheid niet op alle punten aan lijkt te sluiten op de behoeften in het werkveld (van doofblinde tolkgebruikers en van de tolken zelf). Daarom hebben zij een groep van vijf studenten gevraagd om scriptieonderzoek te doen naar deze behoeften en de eventuele hiaten in de opleiding. 

Voor hun scriptieonderzoek zijn zij op zoek naar tolken gebarentaal met ervaring in het tolken voor doofblinde mensen die deze enquête in zouden willen vullen. 

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: vingerspelling in de hand, het communicatiesysteem LORM, Social Haptic communication en begeleiden en nascholingen voor tolken.

De enquête duurt ongeveer 15 minuten.

Voor vragen of opmerkingen kan je contact met één van de studenten opnemen via brynn.vankaam@student.hu.nl.

Namens de studenten bedanken we jullie alvast voor jullie tijdsinvestering!