Zoeken

Derde steunpakket inkomensondersteuning Tozo

Het kabinet heeft onlangs bekend gemaakt dat het steunpakket wordt verlengd tot 1 juli 2021.

Als je nu gebruik maakt van Tozo 2 kun je, als je aan de voorwaarden voldoet, de Tozo-uitkering verlengen. Maar ook als je nu nog geen aanvraag hebt ingediend, kan je vanaf 1 oktober ondersteuning krijgen. De aanvraag kan worden ingediend bij je woongemeente.


Voorwaarden


Partnertoets

De Tozo 3 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als Tozo 2. De voorwaarden zijn minder stringent dan de voorwaarden van de reguliere bijstandsregeling.

Bij Tozo 3 wordt er een partnertoets gedaan. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen onder het sociaal minimum komt, kan aanspraak worden gemaakt op Tozo 3.


Vermogenstoets

De vermogenstoets houdt in dat als je meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen hebt (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.), er geen aanspraak kan worden gemaakt op Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.


Liquiditeitsproblemen (bij aanvraag bedrijfskrediet)

Niet alleen de inkomensondersteuning wordt verlengd, je kunt ook nog steeds een aanvraag doen voor het bedrijfskrediet. Als je door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebt, kun je ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent van € 10.157,- voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk. Als je surséance van betaling of faillissement hebt aangevraagd of verkregen dan kun je geen beroep doen op een lening.


Nieuwe fase

Het kabinet geeft aan dat per 1 januari 2021 een volgende fase van de Tozo start. Gemeenten krijgen dan extra middelen om zelfstandig ondernemers te ondersteunen met oog op hun toekomst.


(bron: https://www.pzo.nl/nieuws/inkomensondersteuning-tozo-verlengd-tot-1-juli-2021/