Zoeken

Definitieve agenda ALV en overige ALV-stukken


A.s. zaterdag 7 november vindt de ALV plaats. De agenda en de ALV-stukken hebben jullie al enige weken terug ontvangen. Deze stukken zijn definitief, er zijn geen veranderingen in aangebracht. Onderaan dit bericht zijn ze nogmaals bijgevoegd.


Tijdens de ALV worden onder andere het beleidsplan 2021-2023, het werkplan 2021, de begroting 2021 en een (financieel) voorstel met twee opties i.v.m. de overgang naar een strategische bestuursvorm besproken en ter stemming gebracht. Laatstgenoemd voorstel heeft gevolgen voor de hoogte van de contributie.

Wij vinden het belangrijk om van jullie te vernemen wat jullie standpunt is over dit voorstel om een nieuwe strategische bestuursvorm te kunnen financieren.


We hopen dat nog meer leden zich zullen aanmelden voor de aankomende ALV. Dat kan tot uiterlijk 5 november via de knop ‘ledenadministratie’ op de (nieuwe) website. Daar kun je in de agenda zien dat een ALV is gepland op 7 november. Als je op ‘ALV’ klikt, kan je je aanmelden. Mocht je hierbij problemen ondervinden, mail dan naar info@nbtg.nl.


Als je op 7 november niet kan deelnemen aan de ALV, is het mogelijk om een collega (tolklid) te machtigen om namens jou te stemmen. Omdat de ALV online wordt gehouden is het technisch gezien niet mogelijk dat een tolklid door méér dan één collega gemachtigd wordt. Je kunt een collega machtigen door het hieronder bijgevoegde machtigingsfomulier ingevuld naar ons te mailen.


Bijgevoegd zijn de ALV-stukken:

- agenda

- notulen van 14 april 2020

- bijlage bij notulen: visualisatie vermogen vs begroting

- beleidsplan 2021-2023

- notitie financiële gevolgen strategisch bestuur

- begroting opties A en B strategisch bestuur

- begroting 2021 met toelichting

- werkplan 2021

- machtigingsformulier


Tot ziens op de ALV!