Zoeken

Coronavirus: wat is er geregeld voor zzp’ers?

Als gevolg van (de maatregelen rondom) het Coronavirus worden veel tolken geconfronteerd met geannuleerde opdrachten.

Voor inkomstenderving bestaan er (momenteel) geen compensatieregelingen vanuit de overheid, ook niet vanuit UWV. Wij gaan wel bespreken of UWV mogelijkheden ziet voor een compensatie, bijvoorbeeld in de vorm van een verruiming van de annuleringsregeling in de afgelopen week en komende weken.


Voor zzp-ers die door deze omstandigheden in financiële problemen komen, zijn er enkele regelingen. Deze hebben wij verzameld via PZO, KvK en andere bronnen en hieronder op een rijtje gezet.


Overigens heeft de Kamer van Koophandel een speciaal Coronaloket geopend. Hier kun je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering of regelingen. Het loket is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur op 0800-2117.


1.   Het Besluit Bijstand zelfstandigen (Bbz)

Je kunt in aanmerking komen voor het Bbz als je een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert. Als je meer wil weten over het Bbz, neem dan contact op met jouw gemeente. Hier vind je algemene informatie over de Bbz. De regeling is ingesteld om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden.


2.  De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als je een lening wilt afsluiten bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken, maar niet genoeg onderpand hebt om zekerheid te bieden, kun je gebruik maken van de BMKB. De overheid staat dan voor een deel garant voor jou met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). De BMKB is bestemd voor het mkb tot 250 werknemers en voor zzp-ers.

Vanaf eind maart worden de regels voor de BMKB-kredieten versoepeld. Dat heeft als gevolg dat mkb-bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld kunnen lenen bij de bank.

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meer informatie vind je hierover op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


3.  Vraag een krediet aan

Heb je tijdelijk wat extra kapitaal nodig om een periode te overbruggen, dan kun je ervoor kiezen een flexibel krediet aan te vragen. PZO raadt aan hiervoor bijvoorbeeld Qredits in de arm te nemen.


4. Uitstel Belastingdienst

Ondernemers kunnen uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting aanvragen bij de Belastingdienst. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Wordt het verzoek toegekend, dan zet de Belastingdienst de invordering stop. De uiteindelijke beoordeling vindt achteraf plaats.

Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw.

Als je vanwege het virus verwacht een lagere winst te maken dit jaar, dan kun je de Belastingdienst vragen om een lagere voorlopige aanslag vast te stellen.


5. Meld je bij de eerste verschijnselen van ziekte/verkoudheid bij je AOV-verzekeraar

Als  je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, is het van belang je meteen te melden bij je verzekeraar bij de eerste verschijnselen van ziekte/verkoudheid. Vanaf dat moment gaat namelijk de wachttijd lopen van je AOV. Mocht je onverhoopt lang ziek blijven, dan kun je op die manier zo snel mogelijk aanspraak maken op je AOV.


Wij houden de berichten rondom het Coronavirus, die voor zzp-ers van belang zijn, in de gaten. Mochten er door de overheid nieuwe maatregelen voor zzp-ers genomen worden vanwege het Coronavirus, dan zullen wij jullie daarover informeren.