Zoeken

Contributie PZO

Er schijnt wat misverstand te zijn ontstaan omtrent de contributie voor PZO (die binnenkort wordt geïnd) omdat vanuit het bestuur op de afgelopen ALV per abuis meegedeeld is dat onze leden in 2020 geen bijdrage aan PZO meer hoeven te betalen.


Het is namelijk pas vanaf 1 januari 2021 dat het lidmaatschap van PZO wordt opgezegd, zoals we ook al eerder bericht hebben. Dit jaar blijven we 'aangeslotene' bij PZO (en geen lid) en blijft de contributie gelijk. Hierdoor hebben diegenen onder onze leden die nog verzekeringen of dergelijke hebben lopen via PZO, dit jaar de gelegenheid om van verzekeraar te veranderen.


We zijn niet meer lid van PZO en daardoor geen lid van het bestuur van PZO omdat er financiële en organisatorische problemen zijn binnen die organisatie. Hiermee willen wij voorkomen om aansprakelijk gesteld te worden voor handelingen van het PZO-bestuur.


Als je je dus inderdaad afvroeg hoe dat zit met de bijdrage aan PZO, dan hopen we dat onze uitleg hierover duidelijkheid heeft gebracht.