Zoeken

Concept-notulen ALV van 13 april 2021


Hierbij zenden we jullie de concept-notulen toe van de ALV van 13 april jl.


Willen jullie tekstuele opmerkingen graag uiterlijk 30 april 2021 naar info@nbtg.nl sturen?


Inhoudelijke opmerkingen kunnen nog voorafgaande aan de volgende ALV op

6 november 2021 ingestuurd worden. De concept-notulen worden dan nogmaals met de ALV-stukken verstuurd.