Zoeken

Bericht van werkgroep Beroepscodes


Beste collega’s,


Graag stellen we ons aan jullie voor.


Op verzoek van het NBTG-bestuur is er een Werkgroep Beroepscodes Tolken Nederlandse Gebarentaal samengesteld waarin negen tolken deelnemen vanuit verschillende invalshoeken in het werkveld. De opdracht die wij hebben meegekregen is, kort gezegd, om te onderzoeken welke aanpassingen in de beroepscode nodig zijn, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetswijzigingen en ontwikkelingen in de dovengemeenschap.


Als we kijken naar ontwikkelingen in de dovengemeenschap, springen er voor ons beroep onder andere de visies over culturele toe-eigening uit. De brief van een groep dove tolkgebruikers die onlangs bij de NBTG is binnengekomen, is een concreet voorbeeld van een ontwikkeling op dat gebied. De inhoud van de brief vraagt wat ons betreft nog wel om verduidelijking. Er is daarom een overleg ingepland tussen een vertegenwoordiging van de briefschrijvers, Dovenschap en drie tolken uit de werkgroep om de inhoud van de brief te bespreken. Vervolgens zullen we met deze vertegenwoordiging een Projectgroep Beroepscodes opstarten. De Projectgroep zal, indien mogelijk, gezamenlijk aanbevelingen doen aan het bestuur van de NBTG over mogelijke aanpassingen aan de beroepscode. Het bestuur beslist uiteindelijk wat met de aanbevelingen gedaan wordt.


Bij de verdere ontwikkelingen rondom onze beroepscode willen we jullie graag betrekken; het is immers de beroepscode waarmee wij allemaal werken. In welke vorm we jullie input vragen, hebben we nog niet helemaal duidelijk. We willen dat op een manier doen die laagdrempelig en prikkelend is. Dus heb nog heel even geduld. Wellicht wil je naar aanleiding van deze brief al dingen aan ons kwijt. Je kunt dan een mail sturen naar info@nbtg.nl . Je mail zal naar ons worden doorgestuurd.


We houden jullie op de hoogte!


Met vriendelijke groet,


NBTG werkgroep Beroepscodes


Mariska Bijsterveld, Sylvia Bouwman, Natascha Kenter, Erika van der Werf, Erika Zeegers, Willemien Haverdings-Bot, Aleida Ploegstra, Ruby Jaberg en Lianne Nap