Zoeken

Bericht van PZO: Wat hebben zzp-ers nodig na 1 oktober?

We hebben onderstaand bericht ontvangen van PZO.

Daarin wordt het verzoek gedaan om een vragenlijst van het ministerie van SoZaWe in te vullen i.v.m. mogelijke steunmaatregelen voor zzp-ers na 1 oktober en om het bericht te delen.


"Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus zit PZO in een klankbordgroep van het ministerie van Sociale Zaken. Samen met FNV Zelfstandigen, MKB-Nederland, ONL, VNO-NCW en ZZP Nederland brengen we daar de knelpunten naar voren en overleggen we over de steunmaatregelen. Nu het huidige steunpakket op 1 oktober afloopt zijn we druk in gesprek over de periode daarna. Daarvoor hebben we de input van zzp’ers nodig.  Daarom willen we jullie vragen om dit artikel, met daarin een link naar een vragenlijst, te delen binnen jullie netwerk. Als zoveel mogelijk zelfstandigen de vragenlijst invullen kunnen we ervoor zorgen dat een eventueel nieuwe regeling zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van deze ondernemers. "


Link: https://www.pzo.nl/nieuws/wat-heb-jij-nodig-na-1-oktober/