Zoeken

Bericht UWV nabetaling indexering reisvergoeding

Bijgewerkt: 11 nov 2020

Ter kennisneming sturen we jullie onderstaand bericht van 7 augustus jl. door van het UWV over de nabetaling van de door UWV niet juist geïndexeerde reisvergoedingen.


Geachte tolkorganisaties,


Inmiddels hebben tolken de nabetaling over de periode 1 juli 2019 t/m 31 december 2019 ontvangen. De komende dagen ontvangen tolken ook de nabetaling over  de periode 1 januari 2020 t/m 30 juni 2020.

UWV ontvangt nog steeds facturen voor tolkopdrachten over het derde en vierde kwartaal van 2019. Omdat UWV dit jaar inzichtelijk wil maken hoeveel extra geld zij kwijt is aan de nabetalingen, verzoeken wij tolken om uiterlijk in oktober hun facturen in te dienen over de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020. 

Facturen die nu nog ontvangen worden over de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020, zullen wij als volgt behandelen: UWV zal in eerste instantie werken met de “foutief” geïndexeerde cijfers omdat in de systemen van UWV en Berengroep een tarief niet met terugwerkende kracht kan aanpassen. In december vindt dan de laatste nabetaling plaats. 


Wij vertrouwen erop jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd. Daarnaast zullen wij Berengroep verzoeken om een bericht met soortgelijke strekking te versturen in hun nieuwsbericht.

Met vriendelijke groet, Ronald van Zijp Landelijk manager voorzieningen en re-integratiemiddelen