Zoeken

Artikel Fodok over toegang voor tolken in onderwijs


In de laatste uitgave van FODOKFOSSForum, is een artikel van de hand van Mariën Hannink verschenen over de toegang van tolken op scholen in coronatijd. Achter de schermen hebben wij ook aan dit artikel meegewerkt m.b.t. de (laagdrempelige) juridische opties die er voor ouders zijn in een situatie dat een tolk op een school geweigerd wordt.


Omdat deze informatie ook van belang is voor onze leden aan wie de toegang ontzegd wordt door scholen en uiteraard voor hun klanten, delen we dit artikel met jullie.


Zoals we ook eerder via een nieuwsbericht aan jullie gemeld hebben, proberen wij inmiddels via een politieke lobby deze problematiek op te lossen.